czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Module Technologies chce skorzystać z nowych zasad restrukturyzacji

msd | 17 lipca 2020
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego budowlanej spółki. Ta jednak chce skorzystać z jeszcze jednej możliwości restrukturyzacji, tym razem nie oglądając się na sąd.

Za Module Technologies, które zostawiło na lodzie właścicieli obligacji na ponad 50 mln zł, ciągnie się już 12-miesięczna historia restrukturyzacyjnych niepowodzeń. Najpierw sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe spółki, później oddalił jej zażalenie na decyzję o umorzeniu, a ostatnio odmówił jej otwarcia postępowania sanacyjnego. Module Technologies i tak nie daje za wygraną.

Spółka chce wejść na drogę przyspieszonej restrukturyzacji, którą w dobie pandemii wprowadzono w ramach jednej z tarcz antykryzysowych. Wybór nie jest przypadkowy, nowe przepisy pozwalają bowiem na uruchomienie postępowania o zatwierdzenie układu i uzyskanie ochrony przed wierzycielami bez udziału sądu (dłużnik musi zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym).

W ramach uproszczonej restrukturyzacji Module Technologies chce umorzenia części długów i wszystkich odsetek. Pozostały kapitał miałby zostać rozłożony na raty. Szczegółowy harmonogram spółka zobowiązała się przygotować na „dalszym etapie” postępowania.

„Niniejsze propozycje zakładają spłatę wierzytelności na poziomie, który powinien być akceptowalny dla wierzycieli przy umożliwieniu dalszego funkcjonowania emitenta oraz uniknięciu jego upadłości.” – podało Module Technologies.

Uproszczona restrukturyzacja, z której chce skorzystać spółka, została wprowadzona w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Można więc nabrać wątpliwości, czy MT jest jej adresatem. Spółka przestała spłacać obligacje w kwietniu 2019 r., a jej płynnościowe problemy zaczęły się jeszcze wcześniej. 

W rejestrze obligacji KDPW widnieje 11 serii długu MT o łącznej wartości 55,6 mld zł z terminami spłaty od kwietnia 2019 r. do czerwca 2022 r. 

Na koniec marca tego roku spółka miała 102,9 mln zł zobowiązań przy ledwie 48,6 mln zł kapitałów własnych. Wciąż jednak nie opublikowała jeszcze sprawozdania za 2019 r. Rok wcześniej audytor odmówił wyrażenia opinii z badania sprawozdania za 2018 r.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium