niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Murapol wyemituje obligacje warte do 150 mln zł

msd | 24 maja 2024
Za adresowane do inwestorów instytucjonalnych trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne deweloper zapłaci WIBOR 3M plus 4,0 pkt proc. marży.

Do rozliczenia emisji dojść powinno 28 maja, co w praktyce oznacza, że Murapol prawdopodobnie jest już po budowie książki popytu. 

Choć emisja kierowana jest do instytucji i trafić ma na Catalyst, to wartość nominalna pojedynczej obligacji ustalona zostanie na 100 tys. zł. Murapol minimalizuje więc ryzyko, że jego dług mógłby w przyszłości trafić do portfeli inwestorów indywidualnych. I nie można wykluczyć, że podyktowane jest to nie najlepszymi doświadczeniami z przeszłości (w 2018 r. na fali znaków zapytania o płynność dewelopera niektóre jego papiery, wcześniej plasowane głównie wśród osób fizycznych, przeceniono do około 70 proc. nominału).

Pierwsza w tej dekadzie emisja obligacji Murapolu przeprowadzona zostanie w ramach uchwalonego w kwietniu programu do 500 mln zł. 

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje