czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Nadal komfortowa sytuacja finansowa Archicomu

msd | 15 września 2022
Mimo ujemnych przepływów operacyjnych w II kwartale, kontrolowany przez Echo Investment deweloper piąty kwartał z rzędu wykazywał na bilansie gotówkę netto.

W II kwartale grupa Archicomu zanotowała 44,8 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych, co związane było przede wszystkim ze wzrostem należności, wśród których zaksięgowano ponad 50,9 mln zł zapłaconej zaliczki za grunty kupowane od innej spółki Echa. Stan rachunków bankowych dewelopera zubożał więc o 50,5 mln zł do 299 mln zł. Niemniej, nadal dawało mu to wysoki komfort.

Posiadana przez grupę Archicomu gotówka nadal w całości pokrywała jego zadłużenie odsetkowe, podliczone przez nas na 245,2 mln zł, tj. kwotę niemal identyczną, jak kwartał wcześniej. Niezmiennie też deweloper wykazywał przewagę środków pieniężnych nad krótkoterminowymi zobowiązaniami (219,6 mln zł po wyłączeniu zaliczek otrzymanych od nabywców mieszkań), co właściwie stało się już jego znakiem rozpoznawczym. Prawdopodobnie nie ma więc przypadku w tym, że Archicom jako jedna niewielu w tym roku spółek dała radę uplasować na rynku dużą emisję obligacji (rekordowe dla niej 110 mln zł).

Na koniec czerwca Archicom dysponował też 95 mln zł niewykorzystanych linii kredytowych. Ponadto, deweloper zabiega o uwolnienie środków z projektu komercyjnego City 2, który – wg wyceny bilansowej – wart jest 138,7 mln zł (przy obciążeniu kredytem na 21,1 mln zł).

Natomiast dwa tygodnie po dniu bilansowym spółka spłaciła w terminie warte 50 mln zł obligacje. Kolejne dwa tygodnie później wypłaciła też dywidendę, ale wiązało się to z relatywnie niedużymi wypływami (3,6 mln zł po pomniejszeniu o 31,8 mln zł zaliczki, które przekazano akcjonariuszom w listopadzie ub.r.).

Mimo spadku liczby przekazanych mieszkań w I półroczu o 20 proc. r/r do 382 i przychodów o 4 proc. r/r do 225,7 mln zł, grupa Archicomu wykazała wzrost zysku operacyjnego i netto. Ten pierwszy wyniósł 60,6 mln zł (50,5 mln zł przed rokiem), na co pozwoliły dodatkowe zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnej (14,5 mln zł). Z kolei dodatkowe przychody finansowe i obniżenie efektywnej stopy podatkowej zapewniły deweloperowi 50,2 mln zł wyniku netto w porównaniu do 31,8 mln zł rok wcześniej.

W drugiej połowie roku Archicom powinien ukończyć jeszcze cztery projekty z 515 mieszkaniami, w tym 443 z nich pozostawały już sprzedane (przy 100-proc. sprzedaży spodziewane łączne przychody sięgną ok. 261 mln zł).

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Archicomu, przy czym krótszą z nich w ogóle nie dochodzi do transakcji. Dłuższe papiery ARH0324 z 3,2 pkt proc. marży, które pochodzą z tegorocznej emisji, kwotowane są przez sprzedającego na 100 proc. wartości nominalnej.

W przyszłym tygodniu końca dobiega wezwanie Echa do sprzedaży akcji Archicomu. 

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst