piątek, 07 sierpnia 2020

Newsroom

Niepewne losy jednego z projektów BBI Development

msd | 03 grudnia 2019
Deweloper rozpoczął przegląd opcji strategicznych dla szczecińskiego projektu Małe Błonia, realizowanego w ramach spółki o niezadowalającej płynności.

Ogłoszonych przez BBI Development przegląd opcji strategicznych dla projektu Małe Błonia w istocie dotyczy realizującej go spółki zależnej Realty 2 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 10 sp.k. 

Dotychczasowe działania w ramach tego projektu nie przyczyniły się do realizacji założeń, które „pozwoliłyby poprawić wynik finansowy spółki zależnej, zapewnić rentowność projektu i zagwarantować płynność finansową”. 

Konieczność rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych dla spółki projektowej BBI Development tłumaczy między innymi rosnącymi cenami wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych, wysoką ceną nabycia gruntów oraz wysokimi kosztami finansowymi, które obciążają inwestycję. Deweloper zamierza więc opracować studium wykonalności i rentowności dotychczasowych założeń dla projektu oraz oceny alternatywnych rozwiązań jego dalszej realizacji.

Przegląd opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" ma na celu wybór najkorzystniejszego scenariusza realizacji tego projektu, który pozwoliłby osiągnąć następujące cele strategiczne: poprawę płynności PD10, spłatę istniejącego zadłużenia PD10, szybsze wygenerowanie środków finansowych oraz istotne zmniejszenie kosztów operacyjnych – poinformowało BBI Development.

Przegląd opcji strategicznych dla szczecińskiego projektu ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

Na koniec września grupa BBI Development miała 75,44 proc. udziału w kapitale spółki Realty 2 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 10 sp.k. (na koniec III kw. miała ona jeszcze formę prawną S.K.A.). W jednostkowym sprawozdaniu deweloper wykazywał 5,9 mln zł odpisów dla pożyczek udzielonych spółce projektowej, z czego część rozpoznano w tym roku.

Na Catalyst znajdują się trzy serie obligacji BBI Development z terminami spłaty przypadającym na luty kolejno 2020, 2021 i 2022 r. Najbliższą spłaty serią BBI0220 po raz ostatni handlowano miesiąc temu, gdy wyceniano ją na 99,9 proc. Gdyby przyjąć, że spółka będzie chciała powielić schemat z poprzednich lat, najpewniej należałoby oczekiwać kolejnej próby refinansowania długu u inwestorów instytucjonalnych.

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje