wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

Niskie zainteresowanie wezwaniem Cyfrowego Polsatu na akcje Netii

msd | 01 marca 2021
W odpowiedzi na wezwanie Cyfrowego Polsatu inwestorzy zapisali się na sprzedaż 84,9 tys. akcji Netii wobec 114,2 mln, które spółka zamierzała kupić. Wyda na nie tylko 407 tys. zł.

Cyfrowy Polsat chciał kupić brakujące 114,2 mln akcji Netii, tak by zwiększyć udział w kapitale spółki z obecnych 65,98 proc. do 100 proc. Wzywający gotów był wydać 548 mln zł, lecz zainteresowanie inwestorów ofertą Cyfrowego Polsatu okazało się na tyle niskie, że uda mu się kupić tylko 84,7 tys. akcji za 407 tys. zł, wskutek czego zwiększy udział w kapitale Netii niespełna o 0,03 proc. do około 66 proc.

Wcześniej w piątek Cyfrowy Polsat poinformował o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży hiszpańskiemu Cellneksowi infrastruktury sieciowej za ponad 7 mld zł. Sfinalizowanie zaplanowanej na IV kwartał transakcji wymaga spełnienia warunków zawieszających, w tym zgody prezesa UOKiK. 

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Cyfrowego Polsatu z terminami spłaty w 2026 r. oraz 2027 r., każda warta po 1 mld zł. Sprzedający wyceniają je kolejno na 101,54 proc. oraz 101,49 proc., co na ten moment oznacza 1,65 oraz 1,6 proc. rentowności brutto (dłuższe papiery to tzw. zielone obligacje).

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje