czwartek, 20 stycznia 2022

Newsroom

Niższa płynność gotówkowa Ghelamco

msd | 01 października 2021
Deweloper lekko poprawił wskaźniki zadłużenia w I półroczu, lecz równocześnie obniżył pokrycie krótkoterminowych zobowiązań środkami pieniężnymi do najniższego poziomu od 2017 r.

Zadłużenie odsetkowe Granbero Holdings, cypryjskiego podmiotu, który konsoliduje polskie projekty Ghelamco i poręcza za obligacje spółki celowej Ghelamco Invest, wzrosło w I półroczu o 18,8 mln euro do 727,5 mln euro. Wraz ze spadkiem salda gotówki dług netto wzrósł więc o 23,8 mln euro do 693,2 mln euro i stanowił on 0,70x kapitałów. To nieco mniej niż pół roku wcześniej (0,73x), choć nadal zauważalnie powyżej poziomów notowanych we wcześniejszych okresach (średnia z lat 2017-2020 to 0,60x). Podobnie sprawa miała się z ogólnym zadłużeniem – w I półroczu udział zobowiązań w finansowaniu aktywów grupy spadł z 0,47x do 0,46x, acz nadal pozostawał podwyższony w stosunku do poprzednich lat (średnio 0,43x). 

Przy czym warto nadmienić, że przed laty deweloper notował i znacznie wyższe poziomy zadłużenia. Inwestorzy obecni na rynku nieco dłużej mogą pamiętać, jak w 2016 r., po ukończeniu flagowego projektu Warsaw Spire, ale jeszcze przed jego sprzedażą, ogólne zadłużenie Ghelamco sięgało 0,57x, a wskaźnik dług netto/kapitały własne znajdował się na poziomie 1,19x. Obecnie kluczowy projekt dewelopera także został już ukończony – kompleks biurowy Warsaw HUB, który wyceniany jest w bilansie na 554,2 mln euro, został bowiem przekazany do użytkowania w II połowie 2020 r. Kolejny duży projekt – wart 250,6 mln euro Warsaw UNIT – został natomiast oddany do użytku pod koniec I połowy tego roku. 

Jak na razie, w I połowie roku Ghelamco sprzedało mokotowski projekt Wołoska 21 za 60,5 mln euro, spłacając też 32,5 mln euro przypisanego mu zadłużenia. Pomimo tej transakcji, deweloper zanotował 12,4 mln euro ujemnych przepływów z działalności inwestycyjnej. Cash flow operacyjny był dodatni, ale wyniósł relatywnie niewielkie 4,9 mln euro. Grupa zakończyła więc I półrocze z 34,3 mln euro środków pieniężnych wobec 39,2 mln euro pół roku wcześniej i 77,4 mln euro przed rokiem. Posiadana gotówka pokrywała 0,25x krótkoterminowych zobowiązań (odpowiednio 0,34x i 0,58x), co było najniższym poziomem od grudnia 2017 r. 

Jednak już po dniu bilansowym deweloper zrefinansował kredyt na Warsaw HUB, zwiększając też jego wartość z 245 mln euro do 312,5 mln euro. Uplasował też niewielką emisję obligacji na 30 mln zł. Przed kilkoma dniami spółka przedterminowo spłaciła zaś papiery warte 60 mln zł.

Po sześciu miesiącach tego roku przychody Ghelamco rosły o ponad 130 proc. r/r do 33 mln euro, na co składały się wydane mieszkania (19,4 mln euro wobec 11,3 mln euro) i relatywnie wysokie przychody z najmu (13,6 mln euro wobec 3 mln euro) po oddaniu biurowców najemcom. Wynik operacyjny dewelopera spadł jednak o jedną czwartą, ponieważ zaksięgował on znacznie niższe zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych (69 mln euro wobec 103,8 mln euro). Do końcowych wyników dołożyły się jednak dodatnie różnice kursowe. Ostatecznie zysk netto podliczono więc na 66 mln euro wobec 85,5 mln euro rok wcześniej.

Po środowym przedterminowym wykupie dwóch emisji na Catalyst znajduje się 18 serii obligacji Ghelamco o łącznej wartości 1,32 mld zł i terminach spłaty do lipca 2025 r. Najbliższy wykup czeka spółkę w grudniu (19,1 mln zł), a w przyszłym roku (luty-sierpień) czeka ją spłata pięciu kolejnych serii o łącznej wartości 258,8 mln zł. 

Najdłuższe obligacje GHI0725 tanieją w piątek o 0,14 pb. do 100,06 proc. nominału, co daje 5,22 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst