sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Novdom bez długu netto po emisji obligacji

msd | 07 czerwca 2022
Kontrolowany przez założyciela Krossa deweloper zakończył ubiegły rok z przewagą środków pieniężnych nad zadłużeniem odsetkowym. Nadal czekał też na spływ części środków w zamkniętej w grudniu emisji obligacji.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Novdom Sp. z o.o.

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Zadłużenie Novdomu dopiero wzrośnie

  02 czerwca 2023
  Przasnyski deweloper zamknął ubiegły rok z 1,2 mln zł długu netto przy 46,7 mln zł kapitałów własnych. W planach ma jednak wzrost udziału zewnętrznego finansowania.
  czytaj więcej
 • Słabszy bilans Novdomu

  06 października 2022
  Najkrótszy stażem na Catalyst deweloper zaczął wykazywać dodatni dług netto, po tym jak zanotował spadek środków pieniężnych do 6,8 mln zł. Znakomita większość z nich pozostawała jednak zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Novdom debiutuje na Catalyst

  25 maja 2022
  Deweloper powołany do życia przez Zbigniewa Sosnowskiego, założyciela rowerowego Krossa, wprowadził do giełdowego obrotu obligacje, za które płaci WIBOR 3M plus 4,85 pkt proc.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst