niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

NWZ Famuru przegłosowało zmianę nazwy spółki

msd | 17 lutego 2023
Spółka będzie działać pod nazwą Grenevia. Nowemu szyldowi ma też towarzyszyć wprowadzenie wyraźnego podziału na cztery osobne segmenty biznesowe.

Zmiana nazwy spółki na Grenevia formalnie wejdzie w życie po zarejestrowaniu w KRS. Wprowadzenie nowego szyldu ma korespondować z nową strukturą biznesową oraz przyspieszeniem realizacji zielonej transformacji, wynika z niedawnych wyjaśnień. 

„Spółka FAMUR po zmianie nazwy na Grenevia będzie integrowała i rozwijała działalność czterech segmentów biznesowych: fotowoltaiki wielkoskalowej i rozwiązań PV dla biznesu skoncentrowanych w Projekt Solartechnik; systemów bateryjnych, magazynów energii i elektromobilności w ramach IMPACT Clean Power Technology; nowoczesnych urządzeń z zakresu automatyki dla przemysłu, jak również rozwiązań dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen, z kolei technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej pozostaną w ramach FAMUR” – wyjaśniono.

Usystematyzowaniu podziału na poszczególne linie biznesowe i zmianie nazwy towarzyszyć ma też strategia zrównoważonego rozwoju na lata 2023-2030. W jej horyzoncie Grenevia chce zredukować emisję gazów cieplarnianych z aktualnej działalności o 40 proc. Do końca 2024 r. grupa zamierza natomiast osiągnąć ok. 70 proc. przychodów z innych źródeł niż sektor węgla energetycznego.

„Grenevia ma ambicje być atrakcyjną dla inwestorów giełdowych platformą do lokowania swoich środków w projekty korzystające z trendu zielonej transformacji. Grupa będzie jednocześnie kontynuować pozyskiwanie zielonego finansowania, korzystając z optymalnych, dostępnych na rynku rozwiązań” – zapowiedziano.

Do tej pory Grenevia ma na koncie jedną emisję zielonych obligacji. Pod koniec 2021 r. spółka pozyskała w ten sposób 400 mln zł na pięć lat, oferując inwestorom WIBOR 6M plus 2,9 pkt proc. Na Catalyst papiery te kwotowane są na 98,5/100,0 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Grenevia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst