niedziela, 07 marca 2021

Newsroom

Obligacje niskich rentowności - energetyka i paliwa (DM NWAI)

Adrianna Kocięda, Piotr Miliński i Marek Żmudzin, analitycy DM NWAI | 22 kwietnia 2016
Chociaż potrzeby finansowe przeanalizowanych podmiotów są obecnie w pełni zabezpieczone, nad sektorami ciążą ryzyka polityczne, które mogą spowodować dodatkowe nakłady inwestycyjne.

Sektor energetyczny i paliwowy charakteryzuje się wysokim udziałem obligacji w strukturze finansowania. Duża część z nich jest notowana na Catalyst, gdzie stanowią ponad 15 proc. wartości wszystkich emisji obligacji korporacyjnych. Emitenci z tych dwóch sektorów należą również do nielicznych, którzy sięgali po finansowanie zewnętrzne w postaci euroobligacji. Chociaż potrzeby finansowe przeanalizowanych podmiotów są, na chwilę obecną, w pełni zabezpieczone, nad sektorami ciążą ryzyka polityczne, które mogą spowodować dodatkowe nakłady inwestycyjne. Spodziewamy się, że w przypadku realizacji części pozaplanowych inwestycji, spółki będą szukać finansowania poprzez emisję euroobligacji, gdzie mogą się spotkać z szerszym gronem zainteresowanych inwestorów i bardziej korzystnymi warunkami finansowania.

Kluczowe wnioski:

  • Struktura krajowego popytu na obligacje największych emitentów z sektora energetycznego i paliwowego ulegnie zmianie. Banki będą mniej chętnie przyjmować nowe emisje, OFE nie będą w takim stopniu, jak to robiły historycznie, angażować się w emisje największych spółek. Spodziewamy się większej aktywności ze strony polskich funduszy obligacji korporacyjnych, które będą wspierane stałymi napływami środków pieniężnych.
  • Kolejne próby pozyskiwania finansowania mogą odbyć się przez emisję euroobligacji. Spodziewamy się, że możliwe do uzyskania warunki finansowe są na tyle atrakcyjne, że w przypadku dodatkowych potrzeb finansowych spółki z sektora energetycznego i paliwowego będą właśnie tam patrzeć w pierwszej kolejności. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym, który pośrednio przełoży się na popyt, może być włączenie obligacji korporacyjnych ze strefy euro pod skup aktywów prowadzony przez EBC.
  • Przyszłe potrzeby finansowe spółek będą w dużej mierze uzależnione od kierunku prowadzonej polityki gospodarczej kraju. Udział w restrukturyzacji górnictwa czy plany budowy nowych konwencjonalnych mocy wytwórczych to nie jedyne wyzwania stojące przed podmiotami z tego sektora. Warto wyczekiwać aktualizacji strategii grup, które są zapowiadane na połowę 2016 roku.
  • W przypadku wychodzenia w przyszłości na rynek z nowymi emisjami obligacji spodziewamy się następujących trendów: wydłużenie terminów zapadalności, większa ilość emisji papierów ze stałymi kuponami, skłonność do sięgania po euroobligacje, możliwe emisje obligacji skierowane do inwestorów detalicznych.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje