niedziela, 30 kwietnia 2017

Energa S.A.

Energa S.A.

Grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną i cieplną. Dostarcza prąd do 2,5 mln gospodarstw domowych i 300 tys. firm. 

Miary zadłużenia

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ
Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Miary płynności

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Na podstawie danych skonsolidowanych.
Spółka nie publikuje informacji o kosztach odsetkowych poza sprawozdaniami rocznymi, stąd brak wskaźnika pokrycia odsetek w pozostałych okresach.

Emisje