czwartek, 14 listopada 2019

Newsroom

Obligacje układowe PBG trafiły na Catalyst

msd | 10 marca 2017
Budowlana firma, wobec której w latach 2012-2016 toczyło się postępowanie układowe, wprowadziła do giełdowego obrotu nieoprocentowane obligacje objęte przez jej wierzycieli.

Nominalna wartość ośmiu debiutujących w piątek serii to 387,2 mln zł. Taka sama była ich wartość emisyjna.

Wygasający od marca tego roku do czerwca 2020 r. dług objęty został przez wierzycieli PBG. Opłacenie obligacji nastąpiło poprzez potrącenie wierzytelności wynikających z zapłaty rat układowych.

Zapadające w tym miesiącu papiery serii B warte są 1,6 mln zł. W tym roku wygasają jeszcze serie C i D, warte odpowiednio 35,1 i 19,7 mln zł.

Układowe papiery budowlanej firmy zostały zabezpieczone zastawami rejestrowymi, hipotekami, przelewem praw na zabezpieczenie, poręczeniem oraz oświadczenie o poddaniu egzekucji. Warunki emisji zawierają też szereg kowenantów dostosowanych do realizowanego układu.

W piątek do godz. 13.30 nie handlowano debiutującymi papierami. Sprzedający, zależnie od serii, oferuje od 85 do 98,72 proc. nominału. Można przypuszczać, że brak obrotu to najbardziej prawdopodobny scenariusz dla długu PBG. Zresztą wobec przyczyn przeprowadzenia emisji rentowności zakupu nieprzekraczające 5 proc mogą wydać się mało interesujące. 

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Mniejszy dług netto Erbudu

  14 listopada 2019
  Podobnie jak w ubiegłych latach (choć są od tej reguły wyjątki) Erbud wygenerował w III kwartale dodatnie przepływy operacyjne i zwiększył stan gotówki, co pozwoliło na spadek zadłużenia netto oraz związanych z nim wskaźników.
  czytaj więcej
 • Kolejna krótkoterminowa emisja od Pekao Faktoring

  13 listopada 2019
  Faktoringowa spółka uplasowała trzymiesięczne papiery o wartości nominalnej 100 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
  czytaj więcej
 • PBS w Ciechanowie zmalał w III kwartale

  13 listopada 2019
  Suma bilansowa Polskiego Banku Spółdzielczego spadła w III kwartale o 5 mln zł do 617,7 mln zł na koniec września. Po stronie aktywów bank skurczył się głównie o posiadane dłużne papiery wartościowe.
  czytaj więcej
 • OT Logistics sprzedaje nieruchomości za 54 mln zł netto

  13 listopada 2019
  Sprzedaż wrocławskich aktywów jest jednym z elementów planu naprawczego logistycznej grupy. Wpływy ze sprzedaży, które OT Logistics będzie otrzymywać w ratach, docelowo zmniejszą zadłużenie grupy o ponad 50 mln zł.
  czytaj więcej

Emisje