niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Obligacje układowe PBG trafiły na Catalyst

msd | 10 marca 2017
Budowlana firma, wobec której w latach 2012-2016 toczyło się postępowanie układowe, wprowadziła do giełdowego obrotu nieoprocentowane obligacje objęte przez jej wierzycieli.

Nominalna wartość ośmiu debiutujących w piątek serii to 387,2 mln zł. Taka sama była ich wartość emisyjna.

Wygasający od marca tego roku do czerwca 2020 r. dług objęty został przez wierzycieli PBG. Opłacenie obligacji nastąpiło poprzez potrącenie wierzytelności wynikających z zapłaty rat układowych.

Zapadające w tym miesiącu papiery serii B warte są 1,6 mln zł. W tym roku wygasają jeszcze serie C i D, warte odpowiednio 35,1 i 19,7 mln zł.

Układowe papiery budowlanej firmy zostały zabezpieczone zastawami rejestrowymi, hipotekami, przelewem praw na zabezpieczenie, poręczeniem oraz oświadczenie o poddaniu egzekucji. Warunki emisji zawierają też szereg kowenantów dostosowanych do realizowanego układu.

W piątek do godz. 13.30 nie handlowano debiutującymi papierami. Sprzedający, zależnie od serii, oferuje od 85 do 98,72 proc. nominału. Można przypuszczać, że brak obrotu to najbardziej prawdopodobny scenariusz dla długu PBG. Zresztą wobec przyczyn przeprowadzenia emisji rentowności zakupu nieprzekraczające 5 proc mogą wydać się mało interesujące. 

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje