czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Obligatariusze Columbus Energy wybrali zamianę długu na akcje

msd | 16 lutego 2021
Na sześć miesięcy przed ostatecznym terminem wykupu spółka zamieniła wszystkie papiery dłużne o wartości 7,6 mln zł na nowe akcje. Na dziś ich rynkowa wartość przekraczałaby 200 mln zł.

Columbus Energy umorzył warte 7,555 mln zł imienne obligacje serii E. W zamian ich właściciele otrzymają prawie 4 mln nowych akcji serii B przy cenie emisyjnej ustalonej na 1,89 zł za sztukę. Tymczasem dopuszczone do obrotu na NewConnect akcje Columbusa notowane są powyżej 50 zł za sztukę. 

Pomimo opcji konwersji na akcje, pochodzące z 2019 r. obligacje serii E były oprocentowane na 9 proc. w skali roku. Obligacje były emitowane między innymi na potrzeby zrefinasowania starszych papierów, które były notowane na Catalyst. 

Na rynku pierwotnym warte 7,555 mln zł obligacje serii E trafiły do wąskiego grona 32 inwestorów, w tym 31 osób fizycznych. Wśród nich byli także członkowie organów statutowych Columbusa.

Na początku tego roku Columbus Energy przyjął program emisji obligacji do 200 ml zł, które kierowane będą wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Kilka miesięcy wcześniej program na 500 mln zł ustanowiła także jego spółka zależna, w ramach którego w grudniu pozyskała od BOŚ Banku 75 mln zł z zielonych obligacji o 15-letnim okresie spłaty.

Więcej wiadomości o Columbus Energy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst