środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Obligatariusze PLF powoli spłacani z zastawu

msd | 09 marca 2018
Administrator zabezpieczenia przekazał właścicielom trzech niewykupionych w terminie obligacji Property Lease Fund 137,8 tys. zł tytułem spłaty zadłużenia.

Łącznie z poprzednią płatnością administrator przekazał obligatariuszom 257,5 tys. zł stanowiące niespełna 2,8 proc. nominału niewykupionych obligacji serii C, D i E o łącznej wartości 9,22 mln zł. Papiery te zabezpieczono zastawem na zbiorze wierzytelności leasingowych i to z niego właśnie administrator reguluje zobowiązania wobec obligatariuszy.

Do przejęcia przez administratora przedmiotu zastawu od spółki doszło w grudniu ubiegłego roku. Wartość przejętego zbioru określono na 5,84 mln zł, czyli około 63,3 proc. nominału niespłaconych obligacji.

Dotychczas nie informowano publicznie jak szybko zbiór ten zostanie spieniężony, przy dotychczasowym tempie trwałoby to około 3,5-4 lata. Warto jednak pamiętać, że proponowany wcześniej przez spółkę układ, którego zatwierdzenia odmówił sąd, rozpisany był do 2046 r. Administrator zabezpieczenia ujawnił natomiast w przeszłości, że część umów leasingowych PLF, z których wierzytelności zabezpieczają obligacje, zawarto na długi czas ze spółkami powiązanymi.

PLF na koncie także niespłacone obligacje serii B o wartości 3 mln zł. Te jednak nie były zabezpieczone, stąd inwestorzy nie mogą liczyć na spłatę z bieżących wpływów leasingowych.

Po odrzuceniu przez sąd przyspieszonego postępowania układowego spółka w czerwcu ubiegłego roku złożyła wniosek o sanację. W grudniu wnioskowała także o upadłość, ale z zastrzeżeniem, aby rozpatrzenie wniosku wstrzymać do czasu prawomocnego orzeczenia w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego.

Sprawą PLF zajmowała się wrocławska prokuratura, która jednak – co ujawniliśmy w lutym – zawiesiła postępowanie z powodu konieczności uzyskania opinii biegłego. Wcześniej w ramach postępowania przesłuchano 150 świadków.

Więcej wiadomości o Property Lease Fund S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje