sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

Obligatariusze Property Lease Fund zaczną otrzymywać zaległe środki

msd | 06 lutego 2018
Administrator zabezpieczeń obligacji PLF, który w grudniu przejął od emitenta przedmiot zabezpieczenia, rozpoczyna wypłaty dla inwestorów. Przelewy realizowane będą co miesiąc.

Administrator przekazał do KDPW środki na częściową spłatę papierów serii C i E, których terminy wykupu minęły we wrześniu i grudniu 2016 r. Na konta obligatariuszy pieniądze wpłynąć mają natomiast w najbliższy czwartek. Ponadto, administrator przekazał też na rachunki inwestorów środki na wykup części nominału serii D.

Przekazane pieniądze pochodzić mają z wierzytelności leasingowych, które administrator zabezpieczenia przejął ponad miesiąc temu. Wysokość wykonanych przelewów nie została jednak ujawniona. Nie ustaliśmy też tego u źródła, ponieważ we wtorek po południu Maciej Waloszek, administrator zabezpieczeń obligacji PLF, nie odbierał telefonu.

Spłaty wartości nominalnej obligacji serii C,D,E będą odbywały się w cyklach miesięcznych. – poinformowano w komunikacie PLF. Wysokość spłat nie jest znana, ale wynikać ona będzie bezpośrednio z otrzymywanych rat leasingowych, na podstawie których spółka jeszcze niedawno chciała realizować postępowanie układowe rozpisane do 2046 r.

W grudniu administrator przejął od spółki wierzytelności leasingowe o wartości 5,84 mln zł, co odpowiadać miało 80 proc. łącznej wartości całego zbioru wierzytelności. W takim też stopniu, według ówczesnego komunikatu spółki, nastąpiło „zaspokojenie wierzycieli uprawnionych z obligacji C, D i E”.

Wymienione obligacje, których termin spłaty upłynął, wartę są łącznie 9,22 mln zł. Spółka nie spłaciła także niezabezpieczonej serii B o wartości 3 mln zł.

W sierpniu ubiegłego roku, gdy spółka miała jeszcze nadzieję na układ z wierzycielami, informowano o zgromadzeniu z rat leasingowych 1,07 mln zł na spłatę obligatariuszy wszystkich czterech serii. Do stycznia 2018 r. wartość tych środków zwiększyć się miała do 2,0 mln zł. W kolejnych miesiącach spółka nie informowała jednak ani o stanie zgromadzonych pieniędzy, ani o ich zagospodarowaniu.

W marcu ubiegłego roku sąd odmówił PLF zatwierdzenia układu, w którym przewidziano 28-proc. redukcję obligacyjnych zobowiązań oraz ich cykliczną spłatę do 2046 r. W kolejnych miesiącach zażalenie spółki na decyzję sądu zostało oddalone, a w grudniu jej zarząd (jednoosobowy) złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Jego rozpatrzenie ma być jednak wstrzymane do czasu rozpoznania i opublikowania prawomocnego orzeczenia w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego, ponieważ po nieudanym postępowaniu układowym spółka chce jeszcze spróbować sanacji.

Sprawą obligacji PLF zajmuje się wrocławska prokuratura. Niedawno po przesłuchaniu ponad 150 świadków zdecydowała się ona jednak na czasowe zawieszenie postępowania.

- (…) postępowanie zostało zawieszone z uwagi na konieczność uzyskania opinii biegłego z zakresu zarządzania i ekonomiki podmiotów gospodarczych. Gdy tylko biegły opracuje opinię, ustanie przyczyna zawieszenia postępowania i śledztwo zostanie podjęte – poinformowała nas Małgorzata Klaus, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Z naszych informacji wynika, że przynajmniej jeden z obligatariuszy zaskarżył postanowienie o zawieszeniu postępowania. 

Więcej wiadomości o Property Lease Fund S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje