niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Obligatariusze Timberone zostaną spłaceni po ponad siedmiu latach od bankructwa

msd | 16 lipca 2020
Syndyk upadłej w 2013 r. spółki Timberone sprzedał nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie jej obligacji. Uzyskana cena pozwoli jednak na spłatę tylko jednej z dwóch serii długu.

Timberone to spółka notowana w przeszłości na Catalyst, która miała zbudować zakład przetwórstwa drewna w Biłgoraju. Nigdy tego jednak nie zrobiła. Wprawdzie w styczniu 2013 r. pochwaliła się pozytywną decyzją w sprawie udzielenia jej przez jeden z banków kredytów do 35,5 mln zł, ale już kilka dni później nie wypłaciła odsetek od obligacji. Dalej sprawy potoczyły się szybko, w marcu 2013 r. Timberone złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości, którą sąd ostatecznie ogłosił trzy miesiące później. W 2014 r. syndyk ruszył natomiast z pracami nad sprzedażą gruntów stanowiących zabezpieczenie obligacji. 

Przez lata kolejne lata przetargi na sprzedaż gruntów Timberone raz za razem kończyły się fiaskiem. Ostatecznie nieruchomości stanowiące zabezpieczenie obligacji serii B i C (TBR1013 i TBR0713) udało się niedawno sprzedać, tyle że za 2,2 mln zł wobec 19,7 mln zł, na ile wyceniano je w 2011 r. przed emisjami obligacji. Oznacza to tyle, że pieniądze trafią wyłącznie do tych obligatariuszy, których wierzytelności były wpisane w księdze wieczystej na pierwszym miejscu.

„(…) w marcu br. sprzedałem nieruchomości na których zabezpieczono obligacje na okaziciela serii B i C za kwotę 2.200.000,00 zł. Powyższa kwota wystarczy jedynie na zaspokojenie wierzycieli serii B w kwocie nominalnej tj. 1.855.000,00 zł” – poinformował Obligacje.pl Zbigniew Okoniewski, syndyk Timberone.

Smakiem obejdą się natomiast właściciele wartych 3,16 mln zł obligacji serii C (TBR0713), których wierzytelności wpisano w księdze wieczystej dopiero na drugim miejscu, właśnie po papierach dłużnych serii B (TBR1013).

Tak czy inaczej, właścicielom obligacji serii B, którzy czekają na pieniądze od siedmiu lat, przyjdzie jeszcze poczekać. Syndyk ma bowiem trudności z ustaleniem osób uprawnionych do wypłaty.

„(…) większość obligacji zmieniła właścicieli i w związku z tym nie mogę ustalić wszystkich uprawnionych, mimo wystosowania listów do znanych obligatariuszy oraz zamieszczenia ogłoszenia na mojej stronie internetowej” – tłumaczy syndyk

Dopiero po otrzymaniu wszystkich świadectw depozytowych i pozostałych niezbędnych informacji od obligatariuszy syndyk przystąpi do sporządzenia projektu podziału funduszy masy upadłości, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia sędziemu komisarzowi.

Pełna treść ogłoszenia dla obligatariuszy Timberone znajduje się pod adresem www.kancelaria-zamosc.pl/upadlosci.html

Więcej wiadomości o Timberone S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje