czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Okam zadebiutował na Catalyst

msd | 23 kwietnia 2024
Spółka celowa z deweloperskiej grupy Okam Capital wprowadziła do obrotu uplasowane w lipcu ubiegłego roku dwuletnie obligacje, za które zobowiązana jest płacić 4,39 pkt proc. ponad WIBOR 3M.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Okam Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst