piątek, 18 września 2020

Newsroom

Około 7 mld zł złotych w obligacjach od Banku Pekao w najbliższych trzech latach

msd | 18 grudnia 2019
Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyznaczył Bankowi Pekao skonsolidowany wymóg MREL na 2022 r. wynoszący 21,533 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, co oznacza konieczność przeprowadzenia wielomiliardowych emisji długu.

Ustalany przez BFG wymóg minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL), to nie tylko 21,533 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, ale też ścieżka dojścia do tych wartości. I tak, na koniec 2019 r. skonsolidowany wymóg MREL to 13,999 proc., a w dwóch kolejnych latach odpowiednio 16,51 i 19,022 proc.

(…) na dzień 30 września 2019 roku bank spełnia minimalny poziom wymogów ustalonych przez BFG na dzień 31 grudnia 2019 roku, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym – poinformował Bank Pekao.

W gruncie rzeczy, bank już teraz spełnia też wymogi na 2020 r.

Na podstawie wymogów MREL określonych przez BFG bank spodziewa się, że będzie musiał wyemitować około 7 mld zł obligacji. Być może będzie to i wyższa kwota, zależnie od rozwoju i polityki dywidendowej Pekao.

By spełnić wymogi MREL Bank Pekao planuje emitować obligacje podporządkowane oraz papiery nowego rodzaju – dług nieuprzywilejowany. 

Przyszłe emisje będą kombinacją obligacji SNP i T2 (senior non-preferred i podporządkowanych – red.), których emisje będą przeprowadzane zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym w zależności od warunków rynkowych i różnicy w cenach pomiędzy tymi rodzajami obligacji – podał Bank Pekao w komentarzu.

Bank przypomina też, że od dłuższego czasu optymalizuje strukturę kapitału. W ciągu ostatnich dwóch lat wyemitował z myślą o spełnieniu wymogów MREL 2,75 mld zł obligacji podporządkowanych na rynku krajowym.

Wszystkie pięć serii podporządkowanego długu trafiło do obrotu na Catalyst. Największą płynnością cieszy się pierwsza z nich, uplasowana w 2017 r. seria PEO1027 na 1,25 mld zł, która – jako jedyna – ma nominał obligacji ustalony na 1 tys. zł (500 tys. zł dla pozostałych serii). Rynek wycenia te papiery na 101,25 proc. nominału, co daje 2,77 proc. rentowności brutto, jeśli przyjmiemy, że w 2022 r. bank zrealizuje przysługującą mu opcję wcześniejszej spłaty.

Szacuje się, że w całym polskim sektorze bankowym dla spełnienia wymogów MREL konieczne będzie wyemitowanie obligacji podporządkowanych i nieuprzywilejowanych o wartości ponad 50 mld zł do końca 2022 r. 

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje