poniedziałek, 21 października 2019

Newsroom

Onico wnioskuje o ogłoszenie upadłości

msd | 02 sierpnia 2019
Rozpoznanie złożonego przez spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości może zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia przez sąd wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Zanim Onico złożyło własny wniosek o ogłoszenie upadłości, do sądu miały wpłynąć dwa inne wnioski o otwarcie sanacji, które zostały złożone przez wierzycieli spółki. Na tej podstawie Onico oczekuje wstrzymania rozpoznania wniosku upadłościowego, licząc, że sąd zajmie się najpierw sprawą ewentualnej restrukturyzacji.

Płynnościowe problemy Onico ujawniono przed miesiącem, gdy banki wstrzymały spółce uruchomienie nowego finansowania oraz zamroziły dalsze finansowanie. Wcześniej, w czerwcu, Onico musiało wykupić na żądanie obligatariuszy dług wart 1,8 mln zł.

Aktualna wartość przedstawionych spółce żądań natychmiastowego wykupu obligacji to 16 mln zł. Onico otrzymało też wypowiedzenia umów kredytowych z Alior Banku, ING Banku oraz mBanku.

Onico to notowana na NewConnect spółka, która zajmuje się obrotem paliwami. Jej obecne obligacje nie trafiły do obrotu na Catalyst. Jako ciekawostkę warto jednak przypomnieć, że Onico było jedną z pierwszych spółek, które weszły na Catalyst w 2009 r., gdy rynek ten debiutował.

Więcej wiadomości o ONICO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje