czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

Onico złoży własny wniosek o sanację

msd | 28 sierpnia 2019
Spółka przygotuje i złoży do sądu własny wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Jak podała, widzi bowiem „możliwość uniknięcia likwidacji”.

Decyzja zarządu emitenta o rozpoczęciu przygotowywania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jest uzasadniona tym, że zarząd emitenta widzi możliwość uniknięcia likwidacji spółki emitenta i przeprowadzenia restrukturyzacji jego działalności oraz spółek zależnych od emitenta w sposób umożliwiający spłatę wierzycieli w dłuższej perspektywie czasowej – poinformowało Onico w komunikacie bieżącym.

Jak podano, restrukturyzacja zakładałaby między innymi kontynuowanie działalności operacyjnej w ograniczonym zakresie i stopniowy rozwój spółki zależnej, która posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, koncesję na magazynowanie i przeładunek paliw ciekłych (LPG) oraz koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych.

Cztery tygodnie temu Onico złożyło do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości, ale wniosło jednocześnie o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu rozpatrzenia przez sąd złożonych przez wierzycieli wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Płynnościowe problemy Onico ujawniły się w ostatnich miesiącach. Banki wypowiedziały spółce umowy o finansowanie, a obligatariusze postawili jej w stan natychmiastowej wymagalności obligacje na 16 mln zł.

Banki już częściowo zaspokoiły swoje roszczenia wobec spółki z przedmiotu zabezpieczenia. ING Bank oraz BNP Paribas przejęły bowiem należące do Onico zapasy oleju napędowego. Pierwszy z banków zdążył już nawet sprzedać przynajmniej część przejętego zabezpieczenia – na kłopotach finansowych Onico skorzystał giełdowy Unimot, który kupił olej napędowy od ING.

Onico to notowana na New Connect spółka, która zajmuje się obrotem paliwami. Jej ostatnie obligacje nie trafiły do obrotu na Catalyst, ale spółka była obecna na Catalyst od 2009 r., gdy rynek debiutował.

Więcej wiadomości o ONICO S.A.

 • Onico wykupiło obligacje

  18 listopada 2019
  Od czerwca do listopada będąca w dużych kłopotach spółka całkowicie spłaciła warte 8,2 mln zł papiery dłużne serii P, które uplasowała we wrześniu 2018 r.
  czytaj więcej
 • Onico wnioskuje o sanację

  11 września 2019
  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spółka złożyła własny wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Chce, żeby sąd rozpoznał go przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości.
  czytaj więcej
 • Prezes Onico zregygnował ze stanowiska

  08 sierpnia 2019
  Zerwanie rozmów z inwestorem branżowym i brak kontroli i wpływu na działalność operacyjną stoją za decyzją Marka Marchlińskiego o rezygnacji z funkcji prezesa spółki.
  czytaj więcej
 • Onico wnioskuje o ogłoszenie upadłości

  02 sierpnia 2019
  Rozpoznanie złożonego przez spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości może zostać wstrzymane do czasu rozpatrzenia przez sąd wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje