piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Onico wnioskuje o sanację

msd | 11 września 2019
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spółka złożyła własny wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Chce, żeby sąd rozpoznał go przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Wraz ze złożonym wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego Onico złożyło też wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Spółka chce zabezpieczenia majątku w ten sposób, że zawieszone zostaną trwające wobec niej postępowania egzekucyjne, a także uchylone zostałyby zajęcia rachunków bankowych.

Emitent wskazał, że podstawą otwarcia postępowania sanacyjnego jest fakt, że spółka ma zaburzoną płynność finansową, ale w oparciu o posiadane koncesje przez emitenta oraz spółki zależne od emitenta z grupy Onico, (…), emitent planuje prowadzenie procesu sanacji skutkującej przywróceniem płynności finansowej emitenta oraz stopniowym poszerzaniem działalności podstawowej – wyjaśniło Onico.

Spółka chce, aby sanacyjny wniosek został rozpoznany jeszcze przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości, który sama złożyła 1 sierpnia. 

Wcześniej o otwarcie postępowania sanacyjnego wnioskowali też wierzyciele Onico.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała o utracie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą.

Obok banków, na liście wierzycieli poszkodowanych przez Onico są też między innymi obligatariusze z papierami wartymi 16 mln zł. Dług ten nie był notowany na Catalyst.

Onico to notowana na New Connect spółka, która zajmuje się obrotem paliwami. 

Więcej wiadomości o ONICO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje