niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Orlen wyemituje euroobligacje na 500 mln euro

msd | 07 lipca 2023
Niezabezpieczone papiery będą mieć siedmioletni okres spłaty, a ich kupon ustalono na stałe 4,75 proc. w skali roku.

Cenę emisyjną emitowanych przez Orlen euroobligacji ustalono na 98,353 proc. nominału, wynoszącego po 100 tys. euro.

Pozyskane z emisji wpływy koncern zobowiązał się przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności. Sam termin nowej emisji prawdopodobnie nie jest jednak przypadkowy. Przed miesiącem spółka celowa Orlenu wykupiła starsze euroobligacje na 750 mln euro.

Docelowo nowy dług trafić ma do obrotu na rynku Euronext w Dublinie oraz GPW w Warszawie.

Aktualnie na Catalyst notowane są złotowe zrównoważone papiery Orlenu (PKN1225 z 0,95 pkt proc. marży) oraz uplasowane przed dwoma laty zielone euroobligacje (PKN0528 oprocentowane na stałe 1,125 proc.). Pierwsze z nich wyceniane są na 100,2 proc. nominału, sięgającego jednak po 100 tys. zł, co istotnie ogranicza dostępność długu dla inwestorów indywidualnych. Z kolei euroobligacjami Orlenu w przypadku warszawskiej GPW nie dochodzi do żadnych transakcji. 

W przeszłości Orlen prowadził też publiczne emisje detalicznych obligacji dla inwestorów indywidualnych, lecz ostatnią tego typu serię spółka wykupiła w grudniu ubiegłego roku.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst