poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Osiedle Wiklinowa pozyskała 2,6 mln zł

msd | 19 kwietnia 2022
Tym razem spółka celowa giełdowego HM Inwest zebrała 2,634 mln zł z publicznej oferty papierów dłużnych do 3 mln zł.

Za 27-miesięczne obligacje Osiedle Wiklinowa zobowiązane będzie płacić stałe 9,1 proc. w skali roku, przy czym dwa pierwsze kupony płatne będą w okresach sześciomiesięcznych, kolejne – trzymiesięcznych. Dług zostanie zabezpieczony zastawem na udziałach emitenta, wekslem własnym, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, a w przyszłości także hipoteką.

Dla spółki była to druga publiczna oferta obligacji ostatnimi czasy. Łącznie z obu ofert Osiedle Wiklinowa pozyskało ponad 7,6 mln zł, które po potrąceniu kosztów emisji mają trafić na pokrycie ceny zakupu nieruchomości na warszawskiej Białołęce, gdzie spółka zamierza postawić osiedle domków w zabudowie szeregowej. 

Żadna z uplasowanych przez Osiedle Wiklinową emisji obligacji nie trafi do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Osiedle Wiklinowa Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje