piątek, 28 lutego 2020

Newsroom

Ostatnie emisje Indosu trafiły na Catalyst

msd | 07 lutego 2020
Spółka wprowadził do giełdowego obrotu uplasowane we wrześniu i październiku trzyletnie obligacje o łącznej wartości 12,5 mln zł.

Obie emisje oprocentowane są na WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży przy szeregu zabezpieczeń, takich jak zastaw na wierzytelnościach z rachunku escrow, zastaw na zbiorze praw wynikających z zawartych umór pożyczek i umów faktoringu, zastaw na prawach z rachunku bankowego, czy wreszcie oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Zasadniczo warunki papierów serii K3 i K4 są bliźniacze, stąd wspólny termin wykupu – 26 września 2022 r. Spółka będzie miała jednak prawo do przedterminowego wykupu na koniec każdego okresu odsetkowego, począwszy od 26 września tego roku. 

Warunki emisji zobowiązują Indos do utrzymania wskaźnika dług netto/kapitały własne poniżej 2,5x. Spółka nie może też wypłacić dywidendy wyższej niż 33 proc. rocznego zysku netto lub 3,5 mln zł.

Warte 7,5 mln zł papiery serii K3, na które przyjmowano zapisy we wrześniu ubiegłego roku, objęło 40 inwestorów, w tym 36 osób fizycznych i cztery prawne. Uplasowaną kilkanaście dni później serię K4 na 5 mln zł przydzielono zaś 23 inwestorom, w tym 19 osobom fizycznym i czterem prawnym.

Celem obu emisji było refinansowanie zadłużenia oraz finansowanie bieżącej działalności (spółka zajmuje się faktoringiem, pożyczkami i windykacją). 

W piątek do południa nie handlowano debiutującymi papierami INS0922 oraz IN10922

Na Catalyst notowane są też dwie inne serie długu Indosu – warte 11,1 mln zł papiery z terminem wykupu w październiku tego roku oraz wygasające w czerwcu 2022 r. obligacje na 7 mln zł. Krótsze z nich kwotowane są na 99,01/101,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Indos S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Słodko-gorzki smak poprawy płynności Kredyt Inkaso

  28 lutego 2020
  Mimo wyższych wpłat od dłużników, windykacyjna grupa zanotowała czwartą z rzędu kwartalną stratę netto. Dalszej poprawie uległa struktura zobowiązań. Lecz razem z zadłużeniem topnieje też wartość portfela wierzytelności.
  czytaj więcej
 • Alior Bank miał stratę w IV kwartale

  28 lutego 2020
  Bank zanotował 19,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kwartale i 252,8 mln zł zysku w całym roku wobec 713,4 mln zł rok wcześniej. Pochwalić się jednak może historycznie najwyższym wskaźnikiem kapitału Tier I oraz najniższą na rynku zmiennością wskaźnika płynności LCR.
  czytaj więcej
 • Play debiutuje na Catalyst

  28 lutego 2020
  Spółka P4, właściciel sieci Play, wprowadziła do giełdowego obrotu siedmioletnie obligacje na 750 mln zł. Inwestorzy indywidualni raczej nimi nie pohandlują.
  czytaj więcej
 • Grupa Arctic Paper mniej zadłużona

  27 lutego 2020
  W IV kwartale producent papieru wypracował 117,4 mln zł cash flow operacyjne, z czego część trafiła na obniżenie zobowiązań odsetkowych, wynika ze wstępnych danych. Poprawie uległa też płynność grupy.
  czytaj więcej

Emisje