czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

P.A. Nova debiutuje na Catalyst

msd | 02 lipca 2018
Budowlano-deweloperska spółka wprowadziła do obrotu wyemitowane w kwietniu dwuletnie niezabezpieczone obligacje, za które płaci WIBOR 3M plus 3,8 pkt proc.

Debiutujące papiery dłużne serii A warte są 20 mln zł. W kwietniowej niepublicznej ofercie zapisy na nie złożyło 90 inwestorów i tylu też otrzymało przydział, choć konieczna była prawie 59-proc. redukcja popytu. 

P.A. Nova zobowiązuje się wykupić dług po dwóch latach, ale pozostawia sobie opcję wcześniejszej spłaty, z której może korzystać w dniach płatności odsetek, ale najwcześniej po roku od emisji. 

Obligacje nie zostały zabezpieczone, w warunkach emisji zawarto natomiast szereg typowych kowenantów. Wśród nich zapisano na przykład, że dług netto nie może przekroczyć 1,5-krotności kapitałów własnych. Ponadto, do dnia całkowitego wykupu obligacji łączna kwota wypłat dla akcjonariuszy (dywidenda, skup akcji, itp.) nie może przekroczyć 10 mln zł.

Pozyskane z emisji środki P.A. Nova trafić miały na bieżącą działalność grupy, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów pod projekty deweloperskie. Dalej spółka precyzuje, że wpływy przeznaczono na zrefinansowanie kosztów zakupu gruntów pod park handlowy w Zielonej Górze, uzupełnienie wkładu własnego pod realizację hali przemysłowej w Wilkowicach oraz wkłady własne w rozpoczynanych inwestycjach budowy parków handlowych w Jaworznie i Sosnowcu.

Do godz. 15.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami NVA0420. Nie wystawiono także żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Więcej wiadomości o P.A. Nova S.A.

 • P.A. Nova z niższym zyskiem

  23 listopada 2018
  Z powodu słabszego III kwartału po dziewięciu miesiącach zysk netto budowlano-deweloperskiej grupy spada o 15,4 proc. r/r do 21,6 mln zł. Znacznie mocniejszy spadek zaliczają natomiast przepływy operacyjne, czego skutkiem jest wyższe zadłużenie. Lecz niewidoczne w samych wskaźnikach.
  czytaj więcej
 • P.A. Nova z wyższym zadłużeniem finansowym

  13 września 2018
  Po kwietniowej emisji obligacji i osłabieniu złotego dług netto dewelopersko-budowalnej grupy wzrósł w I półroczu o 33 mln zł do 397,6 mln zł.
  czytaj więcej
 • P.A. Nova zapowiada emisję obligacji

  04 kwietnia 2018
  Z prywatnej niepublicznej oferty papierów dłużnych serii A budowlano-deweloperska spółka zamierza pozyskać do 20 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje