wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

P4 przejęło UPC

msd | 01 kwietnia 2022
Operator sieci Play sfinalizował wartą 7 mld zł transakcję zakupu od Liberty Global 100 proc. udziałów UPC Polska.

Za przejęcie 100 proc. udziałów dostawcy szerokopasmowego internetu i usług telewizji cyfrowej zapłaciło 7,013 mld zł, w tym 5,5 mld zł zostało sfinansowane pozyskanym w grudniu czteroletnim kredytem.

Zamiar przejęcia UPC został ogłoszony przez Play’a we wrześniu ubiegłego roku, niedługo po zrealizowaniu wartej 6,7 mln zł transakcji sprzedaży infrastruktury pasywnej. 

Kończąc miniony rok grupa P4 miała 1,28 mld zł gotówki i kolejne 2,5 mld zł w krótkoterminowych obligacjach jedynego właściciela, spółki Iliad Purple.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji P4 z terminami wykupu w 2026 r. i 2027 r. Dłuższe z nich, za które spółka płaci WIBOR 6M plus 1,85 pkt proc. marży, sprzedający wycenia na 99,74 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o P4 Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst