wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Październikowa emisja Kredyt Inkaso debiutuje na Catalyst

msd | 24 listopada 2021
Warte niecałe 5 mln zł papiery KRI1025 to jedna z najmniejszych publicznych emisji prospektowych, jakie kiedykolwiek notowane były na Catalyst.

Za debiutujące czteroletnie niezabezpieczone obligacje Kredyt Inkaso zobowiązane jest płacić stałe 6 proc. odsetek w skali roku. Kupony trafiać będą do inwestorów co trzy miesiące, a począwszy od stycznia 2023 r. windykatorowi przysługiwać będzie prawo do przedterminowej spłaty długu.

Warte 4,97 mln zł to druga najmniejsza publiczna prospektowa emisja, jaka kiedykolwiek była notowana na Catalyst. Papiery zostały uplasowane w ramach oferty o wartości do 20 mln zł, którą inwestorzy przyjęli dość chłodno, między innymi, dlatego, że niedługo po uruchomieniu subskrypcji RPP zaskoczyła podniesieniem stóp procentowych, a rynek zaczął wyceniać ich dalszy gwałtowny wzrost.

W następnej ofercie, do której dojść powinno w kolejnych miesiącach Kredyt Inkaso prawdopodobnie powróci do zmiennego kuponu. Sam prospekt pozwala windykatorowi zebrać jeszcze 145 mln zł do sierpnia przyszłego roku. 

W środę do godz. 13 nie handlowano debiutującymi obligacjami KRI1025. Sprzedający kwotuje je na 100 proc. nominału, aczkolwiek po stronie sprzedaży nie znajdziemy żadnej oferty.

Na Catalyst notowane są też cztery starsze serie długu Kredyt Inkaso. Najbliższe spłaty papiery KRI1221 i KRI0322 sprzedający kwotują kolejno na 100 oraz 99,9 proc. nominału. Największa seria KRI0423, której warunki emisji przewidują okresową amortyzację, handlowana jest w środę po 99,3 proc. nominału (ok. 7 proc. rentowności brutto, pomijając amortyzację). Jeszcze niecały rok temu papiery te notowane były regularnie w okolicach 75 proc.

Zgodnie z październikową zapowiedzią, do końca roku windykator może prowadzić skup papierów KRI0423.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst