środa, 22 maja 2019

Newsroom

PB: Braster nie wykupi obligacji w terminie

msd | 07 marca 2019
Pomimo zawarcia umowy z inwestorem, telemedyczna spółka nie zdąży do 29 maja pozyskać środków na wykup wartych 10,5 mln zł papierów dłużnych – wynika z informacji podanych przez Puls Biznesu.

Wprawdzie Braster znalazł inwestora skłonnego dać spółce zastrzyk do 44 mln zł gotówki, ale na pierwsze wpływy przyjdzie jeszcze długo poczekać. Prawdopodobnie nie pojawią się one do czasu wykupu pochodzących z publicznej oferty obligacji na 10,5 mln zł. Samo zawarcie umowy inwestycyjnej i późniejsze uruchomienie wypłat pieniędzy przez inwestorów wymaga między innymi zatwierdzenia przez NWZ. Tymczasem, jak wskazywaliśmy w czwartek, wobec rozdrobnionego akcjonariatu Braster może mieć problem ze zgodą od akcjonariuszy już podczas najbliższego NWZ, zwołanego na 2 kwietnia.

— Nie będziemy dysponowali w maju kwotą, pozwalającą na wykup obligacji w całości. Liczymy na to, że obligatariusze zgodzą się na rozłożenie płatności na raty — tak, byśmy mogli jednocześnie spłacić im 100 proc. kapitału i kontynuować działalność — powiedział Marcin Halicki, prezes Brastera, cytowany przez Puls Biznesu.

O jakiekolwiek porozumienia z obligatariuszami spółce może być jednak trudno, ponieważ jej papiery dłużne znajdują się w portfelach inwestorów indywidualnych, z zasady rozdrobnionych i niejednomyślnych w negocjacjach restrukturyzacji zadłużenia.

Notowania zapadających niedługo obligacji BRA0519 rosną w czwartek rano o 2,9 pkt proc. do 97,9 proc. wobec nawet 50-60 proc. pod koniec ubiegłego roku. Obrót nimi, jak zwykle, jest jednak niewielki, do godz. 10 wyniósł 2,8 tys. zł.

Obligacje BRA0519 zabezpieczone są zastawem na maszyna i urządzeniach linii technologicznej do produkcji matryc ciekłokrystalicznych, które są wykorzystywane w produkowanych przez spółkę urządzeniach do samodzielnej diagnostyki raka piersi. Wartość przedmiotu zabezpieczenia to jednak 6,12 mln zł wobec długu na poziomie 10,5 mln zł.

Więcej wiadomości o Braster S.A.

 • Braster ostrzega obligatariuszy przed upadłością

  20 maja 2019
  Wygasające 29 maja obligacje telemedycznej spółki, co przyznaje ona sama, stały się wymagalne. To zaś może rozpocząć wyścig wierzycieli o wszczęcie egzekucji. Zarząd Brastera zapowiada natomiast złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie restrukturyzacji, jeśli obligatariusze nie wyrażą zgody na przesunięcie terminu spłaty długu.
  czytaj więcej
 • Braster czeka na pieniądze od inwestora

  17 maja 2019
  Inwestor, który ma dofinansować telemedyczną spółkę, zatwierdził warunki emisji obligacji zamiennych na akcje. O wykupie zapadających 29 maja papierów na 10,5 mln zł w żaden sposób to jednak jeszcze nie przesądza.
  czytaj więcej
 • Członek rady Brastera zrezygnował po 10 dniach

  09 maja 2019
  Paweł Łukasiewicz, który dołączył do rady nadzorczej Brastera 29 kwietnia, złożył rezygnację, tłumacząc ją koniecznością realizacji kontraktu zagranicznego.
  czytaj więcej
 • Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji

  06 maja 2019
  Telemedyczna spółka chce przełożyć spłatę wartych 10,5 mln zł papierów dłużnych z 29 maja tego roku do 29 listopada 2020 r. Decyzję w tej sprawie podejmie zwołane na 28 maja zgromadzenie obligatariuszy, o ile uda się w ogóle osiągnąć kworum.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Wzrost długu netto Atalu

  22 maja 2019
  Wraz z zaciągnięciem nowych zobowiązań odsetkowych i wdrożeniem standardu MSSF 16 dług netto deweloperskiej grupy wzrósł w I kwartale o 153,2 mln zł do 486,2 mln zł. W dużej mierze to jednak zobowiązania wobec głównego akcjonariusza oraz takie, które zostaną przeniesione na nabywców lokali.
  czytaj więcej
 • PCC Exol wyraźnie poprawił wyniki

  22 maja 2019
  Chemiczna grupa zwiększyła wynik EBITDA o 91 proc. r/r do 18,5 mln zł w I kwartale. Poprawa była na tyle duża, że zamortyzowała istotny wzrost zadłużenia. Wskaźnik dług netto/EBITDA był najniżej od lat, gorzej natomiast prezentowały się wskaźniki płynności.
  czytaj więcej
 • Braster zwołuje NWZ w sprawie zawarcia umowy z inwestorem

  06 marca 2019
  Nad wyrażeniem zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej akcjonariusze telemedycznej spółki mają głosować 2 kwietnia. Braster potrzebuje dopływu nowych pieniędzy, żeby przetrwać. Najpierw jednak musi zebrać wymagane kworum podczas NWZ.
  czytaj więcej
 • Październikowe emisje LC Corp trafiły na Catalyst

  06 marca 2019
  Deweloper wprowadził do obrotu dwu- i czteroletnie niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości 100 mln zł. Płaci za nie odpowiednio 2,8 pkt proc. oraz 3,8 pkt proc. ponad WIBOR.
  czytaj więcej

Emisje