środa, 08 kwietnia 2020

Newsroom

PBG wnioskuje o sanację i uchylenie układu

msd | 19 grudnia 2019
Budowlana spółka chce wejść na drogę postępowania sanacyjnego, co wymaga uchylenia układu zawartego z wierzycielami w 2015 r.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego złożony przez spółkę ma na celu dokończenie realizacji planu restrukturyzacji zobowiązań spółki, ujętego w warunkach układu, z korzyścią dla wierzycieli PBG i z ich poparciem. Wniosek jest wynikiem sytuacji finansowej, w której znajduje się spółka (…). Sytuacja ta spowodowana jest znaczącymi opóźnieniami w realizacji programu dezinwestycji majątku PBG oraz trudnościami w uzyskaniu zadowalających przychodów z tytułu sprzedaży majątku i z działalności bieżącej – wyjaśnia PBG.

Jak zaznacza spółka, sam wniosek o uchylenie obecnego układu ma natomiast charakter techniczny, wymaga go bowiem prawo restrukturyzacyjne.

Postępowanie o ogłoszenie upadłości układowej PBG rozpoczęło się połowie 2012 r. Do zatwierdzenia układu z wierzycielami doszło w 2015 r., ale uprawomocnił się on w 2016 r. Od dłuższego czasu budowlana spółka ma jednak problem z terminową realizacją płatności układowych, także z tytułu obligacji.

W ramach układu PBG zamieniło wierzytelności na obligacyjne długi. Ich aktualna wartość to wciąż grubo ponad 300 mln zł. W ostatnich miesiącach budowlana spółka kilkukrotnie dostawała zgody zgromadzeń obligatariuszy poszczególnych serii układowego długu na przesunięcie terminu spłaty.

PBG na razie nie ujawnia w jakim stopniu zamierza się rozliczyć z wierzycielami. Spółka przyznaje jednak, że środki na spłatę pochodzić będą z likwidacji jej majątku.

Celem działań restrukturyzacyjnych podjętych przez spółkę jest zawarcie w toku postępowania sanacyjnego z wierzycielami układu o charakterze likwidacyjnym lub quasi-likwidacyjnym, na podstawie którego cały majątek PBG zostanie sprzedany a wierzyciele zostaną zaspokojeni z przychodów ze sprzedaży majątku spółki – podało PBG.

Na Catalyst pozostają tylko dwie serie układowego długu PBG, a do transakcji nim i tak nie dochodzi. Pół roku temu GPW odmówiła spółce wprowadzenia kolejnych obligacji do obrotu.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje