czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

PBG z radą wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym

msd | 08 maja 2020
Poznański sąd powołał radę wierzycieli oraz kuratora obligatariuszy w ramach toczącego się od lutego postępowania sanacyjnego budowlanej spółki.

W skład rady wierzycieli powołano: Santander Bank Polska, Bank Pekao, PKO BP, VTT Fund Limited oraz spółkę Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy. Na zastępców członków rady wybrano natomiast BNP Paribas Bank Polska oraz spółkę Several Technologies.

Kuratorem obligatariuszy PBG ustanowiono zaś Bank Pekao.

Od połowy lutego PBG znajduje się pod ochroną sanacji, o którą wnioskowała spółka, gdy nie była już w stanie dalej realizować postanowień układu zawartego z wierzycielami w 2015 r.

W ostatnich tygodniach PBG przynajmniej dziewięciokrotnie informowało o otrzymanych wezwaniach do natychmiastowego wykupu obligacji o łącznej wartości ponad 330 mln zł. To papiery wyemitowane właśnie w ramach poprzedniego układu zawartego z wierzycielami, których – wielokrotnie przesuwane – terminy spłaty już w większości minęły. 

30 czerwca przypada termin spłaty jeszcze trzech serii obligacji PBG (w tym dwóch notowanych na Catalyst), ale z oczywistych względów podzielą one los sześciu wcześniejszych serii.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje dla swojego funduszu wierzytelności

  02 lipca 2020
  W ramach transakcji wewnątrzgrupowej spółka uplasowała warte 30,3 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, które zostały opłacone potrąceniem wierzytelności. Tłem transakcji są pakiety wierzytelności stanowiące zabezpieczenie wartych 210 mln zł obligacji KRI0423.
  czytaj więcej
 • Wynik EBITDA grupy CCC spadł o 88 proc. r/r w II kw.

  02 lipca 2020
  Obuwnicza grupa zanotowała wstępnie 40 mln zł zysku EBITDA i 112 mln zł straty operacyjnej w II kwartale, na co wpływ miały nie tylko covidowe ograniczenia sprzedaży, ale i szereg dodatkowych rezerw.
  czytaj więcej
 • Fatalne sprawozdanie OT Logistics

  01 lipca 2020
  116 mln zł skonsolidowanej straty netto, ponad 513 mln zł dziury w kapitale obrotowym i szereg uwag audytora – to najkrótsze podsumowanie dokonań grupy OT Logistics w 2019 r. Szczęśliwie, przykrywa je jednak kolejna płynnościowa kroplówka, otrzyma od wierzycieli w miniony wtorek.
  czytaj więcej
 • Audytor nie widzi szans dla Brastera

  01 lipca 2020
  Zdaniem biegłego, który wydał negatywną opinię o rocznym sprawozdaniu Brastera, spółka nie ma realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności, dlatego przyjęte przez zarząd założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.
  czytaj więcej

Emisje