wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

PBG z radą wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym

msd | 08 maja 2020
Poznański sąd powołał radę wierzycieli oraz kuratora obligatariuszy w ramach toczącego się od lutego postępowania sanacyjnego budowlanej spółki.

W skład rady wierzycieli powołano: Santander Bank Polska, Bank Pekao, PKO BP, VTT Fund Limited oraz spółkę Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy. Na zastępców członków rady wybrano natomiast BNP Paribas Bank Polska oraz spółkę Several Technologies.

Kuratorem obligatariuszy PBG ustanowiono zaś Bank Pekao.

Od połowy lutego PBG znajduje się pod ochroną sanacji, o którą wnioskowała spółka, gdy nie była już w stanie dalej realizować postanowień układu zawartego z wierzycielami w 2015 r.

W ostatnich tygodniach PBG przynajmniej dziewięciokrotnie informowało o otrzymanych wezwaniach do natychmiastowego wykupu obligacji o łącznej wartości ponad 330 mln zł. To papiery wyemitowane właśnie w ramach poprzedniego układu zawartego z wierzycielami, których – wielokrotnie przesuwane – terminy spłaty już w większości minęły. 

30 czerwca przypada termin spłaty jeszcze trzech serii obligacji PBG (w tym dwóch notowanych na Catalyst), ale z oczywistych względów podzielą one los sześciu wcześniejszych serii.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

  06 czerwca 2023
  Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen chce przejąć ZA Puławy

  06 czerwca 2023
  Koncern analizuje możliwość przejęcia Zakładów Azotów w Puławach, kontrolowanych przez Grupę Azoty. Ewentualną akwizycję chciałby zamknąć jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • PragmaGO przyspieszy wykup o dwa tygodnie

  06 czerwca 2023
  Faktoringowa spółka spłaci w tym miesiącu warte 10 mln zł papiery PRF0723, które pierwotnie wygasać miały 4 lipca.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej