piątek, 30 października 2020

Newsroom

PBG z radą wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym

msd | 08 maja 2020
Poznański sąd powołał radę wierzycieli oraz kuratora obligatariuszy w ramach toczącego się od lutego postępowania sanacyjnego budowlanej spółki.

W skład rady wierzycieli powołano: Santander Bank Polska, Bank Pekao, PKO BP, VTT Fund Limited oraz spółkę Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy. Na zastępców członków rady wybrano natomiast BNP Paribas Bank Polska oraz spółkę Several Technologies.

Kuratorem obligatariuszy PBG ustanowiono zaś Bank Pekao.

Od połowy lutego PBG znajduje się pod ochroną sanacji, o którą wnioskowała spółka, gdy nie była już w stanie dalej realizować postanowień układu zawartego z wierzycielami w 2015 r.

W ostatnich tygodniach PBG przynajmniej dziewięciokrotnie informowało o otrzymanych wezwaniach do natychmiastowego wykupu obligacji o łącznej wartości ponad 330 mln zł. To papiery wyemitowane właśnie w ramach poprzedniego układu zawartego z wierzycielami, których – wielokrotnie przesuwane – terminy spłaty już w większości minęły. 

30 czerwca przypada termin spłaty jeszcze trzech serii obligacji PBG (w tym dwóch notowanych na Catalyst), ale z oczywistych względów podzielą one los sześciu wcześniejszych serii.

Więcej wiadomości o PBG S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje