środa, 21 lutego 2018

Newsroom

PCC Rokita planuje inwestycję za co najmniej 250 mln zł

msd | 11 października 2017
Chemiczna spółka zamierza rozbudować istniejący zakład na terenie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Brzeg Dolny.

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w Podstrefie Brzeg Dolny ma prowadzić do inwestycji o szacowanej wartości co najmniej 250 mln zł. Spółka nie informuje natomiast o horyzoncie czasowym planowanych nakładów inwestycyjnych.

Wysoka wartość planowanej inwestycji wymagać będzie zapewne zewnętrznego finansowania. Za wcześnie jednak na stawianie tezy o wzmożonej aktywności Rokity na polu emisji kolejnych serii obligacji. Spółka może mieć w zanadrzu także finansowanie bankowe.

Podczas zwołanego na 2 listopada NWZA zapaść ma decyzja w sprawie obciążenia nieruchomości spółki hipoteką do 131 mln zł na zabezpieczenie „ewentualnych wierzytelności banku kredytodawcy, np. Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikających z ewentualnych umów kredytowych”. Ponadto, NWZA zdecyduje też w sprawie ustanowienia zastawu na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość do najwyższej sumy zabezpieczenia 175,7 mln zł.

Celem wniosku zarządu jest optymalizacja i przyśpieszenie procesu wyboru i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałoby być finansowanie dłużne w postaci kredytu bankowego – napisano w uzasadnieniu do uchwał w sprawie ustanowienia hipoteki i zastawu rejestrowego.

Do wtorku PCC Rokita prowadził publiczną ofertę sześcioletnich obligacji ze stałym 5-proc. kuponem. Przydział wartych do 25 mln zł powinien nastąpić w środę.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji PCC Rokita z terminami spłaty od kwietnia 2019 r. do listopada 2023 r. Najdłuższe papiery, wygasające w latach 2022-2023 r., po spadku notowań z ostatnich dni, wyceniane są z 4,81-4,93 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje