sobota, 22 września 2018

Newsroom

PCC Rokita planuje inwestycję za co najmniej 250 mln zł

msd | 11 października 2017
Chemiczna spółka zamierza rozbudować istniejący zakład na terenie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Brzeg Dolny.

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w Podstrefie Brzeg Dolny ma prowadzić do inwestycji o szacowanej wartości co najmniej 250 mln zł. Spółka nie informuje natomiast o horyzoncie czasowym planowanych nakładów inwestycyjnych.

Wysoka wartość planowanej inwestycji wymagać będzie zapewne zewnętrznego finansowania. Za wcześnie jednak na stawianie tezy o wzmożonej aktywności Rokity na polu emisji kolejnych serii obligacji. Spółka może mieć w zanadrzu także finansowanie bankowe.

Podczas zwołanego na 2 listopada NWZA zapaść ma decyzja w sprawie obciążenia nieruchomości spółki hipoteką do 131 mln zł na zabezpieczenie „ewentualnych wierzytelności banku kredytodawcy, np. Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikających z ewentualnych umów kredytowych”. Ponadto, NWZA zdecyduje też w sprawie ustanowienia zastawu na zbiorze rzeczy stanowiących organizacyjną całość do najwyższej sumy zabezpieczenia 175,7 mln zł.

Celem wniosku zarządu jest optymalizacja i przyśpieszenie procesu wyboru i ewentualnego pozyskania finansowania, na wypadek, gdy jego źródłem miałoby być finansowanie dłużne w postaci kredytu bankowego – napisano w uzasadnieniu do uchwał w sprawie ustanowienia hipoteki i zastawu rejestrowego.

Do wtorku PCC Rokita prowadził publiczną ofertę sześcioletnich obligacji ze stałym 5-proc. kuponem. Przydział wartych do 25 mln zł powinien nastąpić w środę.

Na Catalyst notowanych jest dziewięć serii obligacji PCC Rokita z terminami spłaty od kwietnia 2019 r. do listopada 2023 r. Najdłuższe papiery, wygasające w latach 2022-2023 r., po spadku notowań z ostatnich dni, wyceniane są z 4,81-4,93 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

 • PCC Rokita o wiele bardziej zadłużony

  24 sierpnia 2018
  Po wypłacie w II kwartale rekordowej dywidendy zadłużenie finansowe netto chemicznej grupy także wzrosło do rekordowego poziomu. Wyniosło 635,6 mln zł i względem wyniku EBITDA było najwyżej od prawie trzech lat.
  czytaj więcej
 • KNF zatwierdziła prospekt PCC Rokita

  25 czerwca 2018
  Chemiczna spółka dostała zielone światło od Komisji Nadzoru Finansowego na publiczne emisje obligacji w ramach programu o wartości 300 mln zł.
  czytaj więcej
 • Wysokie zyski grupy PCC Rokita

  17 maja 2018
  W I kwartale chemiczna grupa zwiększyła zysk netto o 89,7 proc. do 70,7 mln zł. Działalność operacyjna i inwestycyjna pochłonęły jednak łącznie 69,7 mln zł gotówki, stąd jej saldo spadło do 31,5 mln zł na koniec marca. Tymczasem 8 maja PCC Rokita wypłacił 165 mln zł dywidendy.
  czytaj więcej
 • Kwietniowa emisja obligacji PCC Rokita trafiła na Catalyst

  10 maja 2018
  Chemiczna spółka wprowadziła do giełdowego obrotu ostatnią ofertę publiczną, którą uplasowano przy dobrze znanym z wcześniejszych emisji 5-proc. kuponie, ale przy dłuższym okresie spłaty.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje