piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

PCC Rokita ubiega się o kredyt z EBI

msd | 11 stycznia 2019
Chemiczna spółka zamierza pozyskać finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Środki miałyby trafić na rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych.

(…) spółka mając na uwadze dostępne źródła finansowania oraz stały rozwój spółki, w tym m. in. poprzez inwestycje, zamierza pozyskać finansowanie w formie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego, obejmującego rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych – podał PCC Rokita w piątkowym komunikacie.

Zamiar pozyskania finansowania, jak podała spółka, jest wyrazem wstępnego etapu poszukiwania finansowania zewnętrznego dla projektów inwestycyjnych. 

Kolejnymi krokami niezbędnymi do nawiązania współpracy z EBI byłoby potwierdzenie warunków, w tym ocena ryzyk związanych z zaciągnięciem kredytu oraz uzyskanie zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy kredytowej przez spółkę – podano także.

Nawiasem mówiąc Rokita, to kolejny ze znanych na rynku emitentów obligacji, który może nawiązać współpracę z EBI. Dwa tygodnie temu o zawarciu umowy kredytowej z EBI informował Capital Park.

W kwietniu i październiku tego roku PCC Rokita musi wykupić obligacje warte kolejno 22 mln zł oraz 25 mln zł. Do 24 czerwca spółka może emitować nowe papiery dłużne w ramach ofert publicznych wchodzących w skład – wciąż nienapoczętego – programu o wartości 300 mln zł.  

Na Catalyst notowanych jest w sumie 13 serii obligacji Rokity. Najdłuższe z nich wygasają w latach 2023-2025. Jest to stałokuponowy dług, który rynek wycenia – zależnie od serii – z rentownościami od 4,81 do 4,98 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Getin Noble połączy się z Idea Bankiem

  18 stycznia 2019
  Banki uzgodniły i podpisały plan połączenia, do którego powinno dojść w III kwartale tego roku. Wciąż trwa także proces poszukiwania inwestora finansowego, który dokapitalizowałby połączony bank.
  czytaj więcej
 • i2 Development zapowiada nadwyżkę gotówki nad zobowiązaniami

  17 stycznia 2019
  Realizacja umowy inwestycyjnej z fińską grupą budowlaną YIT istotnie zmniejszy sumę bilansową wrocławskiego dewelopera, ale pozwoli też na znaczne oddłużenie. Pomimo ważnego do końca maja prospektu dla programu publicznych emisji obligacji, i2 nie ma na razie w planach kolejnych ofert.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy sprzedali o 14,9 proc. mniej mieszkań w 2018 r.

  10 stycznia 2019
  Notowani na Catalyst deweloperzy sprzedali w ubiegłym roku 23,2 tys. lokali. Większość z nich, mniej lub bardziej, minęła się z własnymi prognozami. Szczególny wpływ miał na to słaby koniec roku, gdy liczba zawartych umów spadała o prawie 31 proc. r/r.
  czytaj więcej
 • Rekordowe nakłady i spłaty Kruka

  10 stycznia 2019
  Windykator zwiększył nakłady na wierzytelności o 43 proc. r/r do 1,39 mld zł w 2018 r. Spłaty od dłużników wzrosły zaś o 15 proc. do 1,58 mld zł i szczególnie mocne były w IV kwartale.
  czytaj więcej

Emisje