wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

PCC Rokita ubiega się o kredyt z EBI

msd | 11 stycznia 2019
Chemiczna spółka zamierza pozyskać finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Środki miałyby trafić na rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych.

(…) spółka mając na uwadze dostępne źródła finansowania oraz stały rozwój spółki, w tym m. in. poprzez inwestycje, zamierza pozyskać finansowanie w formie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego, obejmującego rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych – podał PCC Rokita w piątkowym komunikacie.

Zamiar pozyskania finansowania, jak podała spółka, jest wyrazem wstępnego etapu poszukiwania finansowania zewnętrznego dla projektów inwestycyjnych. 

Kolejnymi krokami niezbędnymi do nawiązania współpracy z EBI byłoby potwierdzenie warunków, w tym ocena ryzyk związanych z zaciągnięciem kredytu oraz uzyskanie zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy kredytowej przez spółkę – podano także.

Nawiasem mówiąc Rokita, to kolejny ze znanych na rynku emitentów obligacji, który może nawiązać współpracę z EBI. Dwa tygodnie temu o zawarciu umowy kredytowej z EBI informował Capital Park.

W kwietniu i październiku tego roku PCC Rokita musi wykupić obligacje warte kolejno 22 mln zł oraz 25 mln zł. Do 24 czerwca spółka może emitować nowe papiery dłużne w ramach ofert publicznych wchodzących w skład – wciąż nienapoczętego – programu o wartości 300 mln zł.  

Na Catalyst notowanych jest w sumie 13 serii obligacji Rokity. Najdłuższe z nich wygasają w latach 2023-2025. Jest to stałokuponowy dług, który rynek wycenia – zależnie od serii – z rentownościami od 4,81 do 4,98 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje