niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

PCC Rokita zapowiada kolejną ofertę obligacji

msd | 05 marca 2018
W publicznej emisji spółka zaproponuje stałe 5 proc. odsetek w skali roku za sześcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii EE.

Warunki oferty nie różnią się od tych z października i grudnia ubiegłego roku, gdy Rokita pozyskał odpowiednio 25 oraz 30 mln zł.

Termin przyjmowania zapisów oraz skład ewentualnego konsorcjum dystrybucyjnego nie są na razie znane. Spółka zapewne opublikuje te informacje w kolejnych dniach. Poprzednim razem, we wrześniu i listopadzie, od pierwszych informacji o planowanej ofercie do uruchomienia zapisów minęło odpowiednio 10 i 11 dni kalendarzowych.

Emisja obligacji serii EE będzie piątą oferta w ramach kolejnego już publicznego programu Rokity, tym razem wartego 300 mln zł, dla którego termin ważności prospektu mija w połowie maja. Z czterech dotychczasowych ofert spółka pozyskała 105 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest 11 starszych emisji Rokity z terminami spłaty od kwietnia 2019 r. do grudnia 2023 r. Najdłuższe papiery, wygasające w 2023 r., rynek wycenia w większości z 4,8-5 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

 • Podsumowanie tygodnia: Coraz niższe wyceny WIBOR

  16 marca 2018
  Kontrakt na stopę procentową w okresie sześciu lat wycenia WIBOR w tym okresie na 2,52 proc. – o ponad 30 punktów mniej niż na początku lutego. Rynek ulega retoryce Rady Polityki Pieniężnej.
  czytaj więcej
 • Zapisy na obligacje PCC Rokita od 15 marca

  09 marca 2018
  Z publicznej oferty chemiczna spółka chce zebrać 25 mln zł proponując inwestorom stałe 5 proc. rocznie na sześć lat z opcją przedterminowego wykupu.
  czytaj więcej
 • PCC Rokita z niższymi zyskami

  09 marca 2018
  Chemiczna spółka, nie bez racji, przekonuje, że operacyjnie radzi sobie coraz lepiej, a gorsze wyniki są tylko efektem nadzwyczajnych przychodów z 2016 r. Niemniej, przy jednocześnie wyższym zadłużeniu oznacza to gorszą pozycję wyjściową do ewentualnej wypłaty dywidendy. Na szczęście nie na tyle, by obligatariusze mieli czuć większy niepokój.
  czytaj więcej
 • Grudniowa emisja Rokity trafiła na Catalyst

  17 stycznia 2018
  Chemiczna spółka wprowadziła do obrotu sześcioletnie obligacje na 30 mln zł, które – podobnie do starszych serii – oprocentowane są na stałe 5 proc. w skali roku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje