poniedziałek, 17 grudnia 2018

Newsroom

PCC Rokita zapowiada kolejną ofertę obligacji

msd | 05 marca 2018
W publicznej emisji spółka zaproponuje stałe 5 proc. odsetek w skali roku za sześcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii EE.

Warunki oferty nie różnią się od tych z października i grudnia ubiegłego roku, gdy Rokita pozyskał odpowiednio 25 oraz 30 mln zł.

Termin przyjmowania zapisów oraz skład ewentualnego konsorcjum dystrybucyjnego nie są na razie znane. Spółka zapewne opublikuje te informacje w kolejnych dniach. Poprzednim razem, we wrześniu i listopadzie, od pierwszych informacji o planowanej ofercie do uruchomienia zapisów minęło odpowiednio 10 i 11 dni kalendarzowych.

Emisja obligacji serii EE będzie piątą oferta w ramach kolejnego już publicznego programu Rokity, tym razem wartego 300 mln zł, dla którego termin ważności prospektu mija w połowie maja. Z czterech dotychczasowych ofert spółka pozyskała 105 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest 11 starszych emisji Rokity z terminami spłaty od kwietnia 2019 r. do grudnia 2023 r. Najdłuższe papiery, wygasające w 2023 r., rynek wycenia w większości z 4,8-5 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje