wtorek, 18 czerwca 2019

Newsroom

Pekabex debiutuje na Catalyst

msd | 03 października 2018
Wytwórca konstrukcji prefabrykowanych wprowadził do obrotu czteroletnie niezabezpieczone obligacje, za które płaci 2,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M.

Warunki emisji debiutujących papierów dają spółce prawo do ich wcześniejszej spłaty, ale dopiero po dwóch latach od emisji, czyli od czerwca 2020 r. W warunkach emisji Pekabex zobowiązał się między innymi utrzymać udział kapitałów własnych powyżej 30 proc. aktywów, a wskaźnik długu netto do wyniku EBITDA poniżej 3,5x.

Warte 20 mln zł papiery dłużne serii A zostały uplasowane w ramach prywatnej oferty, która trafiła do 14 inwestorów, wliczając subfundusze. Obligacje uplasowano w czerwcu w ramach przyjętego wówczas programu emisji do 80 mln zł.

Do godz. 15:15 nie handlowano debiutującymi obligacjami PBX0622. Nie wystawiono dla nich także żadnych ofert kupna czy sprzedaży.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex, bo tak brzmi pełna nazwa spółki, jest dopiero piątym emitentem debiutującym w tym roku na Catalyst. Czwartym, jeśli pominąć województwo małopolskie.

 • Pekabex z niższym zyskiem w I kwartale

  24 maja 2019
  Pomimo wzrostu przychodów wyniki poznańskiej firmy budowlanej uległy pogorszeniu. Przy sezonowo ujemnym cash flow operacyjnym w bilansie grupy pojawił się wprawdzie dodatni dług netto, ale był on tylko minimalny.
  czytaj więcej
 • Pekabex bez długu netto

  18 kwietnia 2019
  Zeszłoroczny wynik EBITDA poznańskiej firmy budowlanej wzrósł o 71 proc. do 81,9 mln zł. Jej cash flow operacyjny to zaś 98,8 mln zł, co zapewniło rekordowy poziom gotówki, a tym samym brak zadłużenia odsetkowego netto.
  czytaj więcej
 • Pekabex zmniejszył dług netto o ponad połowę w III kwartale

  05 grudnia 2018
  Poznańska grupa budowlana wypracowała w III kwartale tyle gotówki z działalności operacyjnej, żeby obniżyć wartość długu netto o 27,3 mln zł do 22,3 mln zł na koniec września.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje