niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

Pekabex debiutuje na Catalyst

msd | 03 października 2018
Wytwórca konstrukcji prefabrykowanych wprowadził do obrotu czteroletnie niezabezpieczone obligacje, za które płaci 2,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M.

Warunki emisji debiutujących papierów dają spółce prawo do ich wcześniejszej spłaty, ale dopiero po dwóch latach od emisji, czyli od czerwca 2020 r. W warunkach emisji Pekabex zobowiązał się między innymi utrzymać udział kapitałów własnych powyżej 30 proc. aktywów, a wskaźnik długu netto do wyniku EBITDA poniżej 3,5x.

Warte 20 mln zł papiery dłużne serii A zostały uplasowane w ramach prywatnej oferty, która trafiła do 14 inwestorów, wliczając subfundusze. Obligacje uplasowano w czerwcu w ramach przyjętego wówczas programu emisji do 80 mln zł.

Do godz. 15:15 nie handlowano debiutującymi obligacjami PBX0622. Nie wystawiono dla nich także żadnych ofert kupna czy sprzedaży.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex, bo tak brzmi pełna nazwa spółki, jest dopiero piątym emitentem debiutującym w tym roku na Catalyst. Czwartym, jeśli pominąć województwo małopolskie.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Everest bardziej zadłużony po III kwartale

  14 grudnia 2018
  W ślad za ujemnymi przepływami operacyjnymi dług netto znanej pod marką Bocian firmy pożyczkowej urósł w III kwartale o 20,5 mln zł do 210,5 mln zł. Znacznie wzrosły też jej krótkoterminowe zobowiązania.
  czytaj więcej
 • Zgromadzenie obligatariuszy OT Logistics bez kworum; zwołano kolejne

  14 grudnia 2018
  Podczas czwartkowego zgromadzenia obligatariuszy wartej 25,4 mln zł serii F stawili się wyłącznie właściciele papierów o wartości 4,6 mln zł. Zgromadzenie nie było więc zdolne do podejmowania uchwał. Spółka zwołała więc kolejne.
  czytaj więcej
 • Sprawozdanie ZM Kania z poważnym zastrzeżeniem audytora

  03 października 2018
  Zdaniem biegłego spółka nieprawidłowo rozliczyła połączenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wydzielonego ze Staropolskich Specjałów. Przy zastosowaniu innego rozliczenia kapitały własne Kani byłyby niższe o 243,3 mln zł, czyli ponad 72 proc. Spółka nie podziela jednak zdania audytora.
  czytaj więcej
 • GEO, Mieszkanie i Dom miało stratę

  03 października 2018
  Krakowski deweloper miał w I półroczu 5,5 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej i 7,1 mln zł straty netto. Przepływy operacyjne były bardzo skromne, ale sytuacja płynnościowa i tak pozostała komfortowa.
  czytaj więcej

Emisje