piątek, 28 lutego 2020

Newsroom

Pekao Faktoring pożyczył 50 mln zł na miesiąc

msd | 16 stycznia 2020
Faktoringowa spółka wyemitowała zerokuponowe papiery dłużne z terminem spłaty przypadającym na 14 lutego, czytamy w rejestrze KDPW.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje