czwartek, 21 września 2023

Newsroom

PFR z ratingiem na poziomie Polski

msd | 23 czerwca 2021
Agencja S&P nadała Polskiemu Funduszowi Rozwoju długoterminową ocenę w walucie zagranicznej na poziomie A- z perspektywą stabilną.

Otrzymana przez państwowy Fundusz krótkoterminowa ocena w walucie zagranicznej to A-2 i także jest ona równa analogicznemu ratingowi Polski. 

W walucie lokalnej agencja S&P Global Ratings oceniła PFR na A z perspektywą stabilną w przypadku ratingu długoterminowego oraz na A-1 w przypadku krótkoterminowego.

Według S&P, jest niemal pewnym, że PFR w razie potrzeby otrzyma państwowe wsparcie na potrzeby obsługi długu. Jak przypomina agencja, ponad 95 proc. komercyjnego długu Funduszu to covidowe obligacje gwarantowane przez skarb państwa. Natomiast około 27 proc. tych papierów zostało skupione przez NBP.

Do tej pory PFR wyemitował 72,9 mld zł gwarantowanych przez skarb państwa obligacji na sfinansowanie pomocy dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii. Większość z nich wprowadzono do giełdowego obrotu, lecz do sesyjnych transakcji tym długiem praktycznie nie dochodzi (jednostkowy nominał ustalono na 1 mln zł). Jeśli już, handel covidowymi papierami PFR odbywa się głównie na rynku międzybankowym. 

Więcej wiadomości o Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi