niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

PGE zapowiada wielomiliardowy odpis

msd | 29 stycznia 2024
W wyniku testów na utratę wartości aktywów trwałych w segmencie energetyki konwencjonalnej wynik brutto PGE za 2023 r. obniży się o około 8,5 mld zł.

Przeprowadzone przez koncern testy wykazały około 8,5 mld zł utraty wartości bilansowej wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie energetyki konwencjonalnej, do której zaliczają się aktywa węglowe.

Zapowiadany odpis obniży zeszłoroczny skonsolidowany wynik brutto PGE o około 8,5 mld zł.

Po trzech kwartałach ubiegłego roku grupa wykazywała niecałe 4,3 mld zł zysku brutto i 3,1 mld zł zysku netto.

PGE zastrzega, że ostateczna wartość odpisu w segmencie energetyko konwencjonalnej może jeszcze ulec zmianie. Ponadto, grupa wciąż prowadzi testy w zakresie majątku składającego się na pozostałe segmenty działalności.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji PGE z terminami spłaty w 2026 i 2029 r., za które spółka płaci kolejno 1,2 oraz 1,4 pkt proc. ponad WIBOR 6M. W poniedziałek rano sprzedający kwotują je na 101,8 i 101,0 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PGE S.A.

 • Mocno deficytowy IV kw. w grupie PGE

  05 kwietnia 2024
  Z powodu wysokich niegotówkowych odpisów w segmencie energetyki konwencjonalnej grupa PGE zamknęła IV kwartał z ponad 8 mld zł straty netto. Lecz 6,3 mld zł ujemnych przepływów operacyjnych i 3,3 mld zł wydatków inwestycyjnych to już jak najbardziej gotówkowe pozycje.
  czytaj więcej
 • Mieszane oczekiwania PGE na przyszły rok

  22 listopada 2023
  Wytwórca energii spodziewa się poprawy powtarzanego wyniku EBITDA w obszarze obrotu i dystrybucji, ale dostrzega pogorszenie perspektywy w segmencie energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa.
  czytaj więcej
 • Grupe PGE obniżyła dług netto o ponad 6 mld zł w III kw.

  16 listopada 2023
  Według wstępnych szacunków, energetyczna grupa wypracowała prawie 2,5 mld zł zysku EBITDA w III kwartale. Mimo wysokich nakładów inwestycyjnych, jej dług netto spadł do 1,6 mld zł we wrześniu.
  czytaj więcej
 • PGE mocniej zadłużone

  27 września 2023
  Pomimo osiągnięcia prawie 7,2 mld zł cash flow operacyjnego i poprawy sytuacji pieniężnej w II kwartale, dług netto energetycznej grupy ponownie wzrósł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst