piątek, 17 stycznia 2020

Newsroom

Pierwsze obligacje zarejestrowane w KDPW przez agenta emisji

msd | 17 lipca 2019
Dwie emisje obligacji spółki Marmorin to pierwsze papiery dłużne zarejestrowane przez agenta emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod obowiązującym od 1 lipca nowym prawem.

Producent wyposażenia łazienek wyemitował obligacje serii B i C o łącznej wartości 12,15 mln zł. W środę papiery zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie przez agenta emisji, wynika z informacji podanych na stronie KDPW.

Rolę agenta emisji dla obligacji Marmorinu pełni DM Navigator.

Od 1 lipca obowiązuje obligatoryjna dematerializacja i rejestracja obligacji w KDPW. Dodatkowo w emisjach, które nie będą kierowane do obrotu na GPW, musi pośredniczyć agent emisji. Jego rolą jest między innymi weryfikacja, czy emitent spełnia prawne wymogi przeprowadzenia emisji. Agent może pośredniczyć także w rejestracji obligacji w KDPW.

Po rejestracji papierów w Krajowym Depozycie trafią też one do nowo utworzonego rejestru zobowiązań emitentów. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje