niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

PKN Orlen chce wypłacić 6,4 mld zł dywidendy

msd | 27 kwietnia 2023
Zarząd płockiego koncernu zaproponuje walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę 5,5 zł dywidendy na akcję.

Zgodnie z przedstawioną rekomendacją, do akcjonariuszy trafić miałoby 6,39 mld zł, w tym 3,19 mld zł zainkasowałby skarb państwa. Jeśli ZWZ zaakceptuje propozycję zarządu Orlenu, wypłata nastąpi 31 sierpnia.

Według niezaudytowanych danych, PKN Orlen wstępnie zamknął ubiegły z 35,5 mld zł skonsolidowanego zysku netto (w tym część przejęcia Lotosu oraz PGNiG), mając na kontach 21,4 mld zł środków pieniężnych, które przewyższały poziom posiadanego zadłużenia. Zaudytowane sprawozdanie za 2022 r. grupa przekaże w najbliższy piątek.

Po zeszłorocznych wykupach obligacji detalicznych na Catalyst pozostają trzy serie papierów dłużnych Orlenu, wliczając w to także wart 750 mln euro dług szwedzkiej spółki celowej, który wygasa na początku czerwca tego roku. 

Złotowe zrównoważone papiery PKN1225 kwotowane są na 100,00/100,14 proc. nominału (bid/ask), wynoszącego jednak 100 tys. zł dla każdej z obligacji.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

 • Orlen wrócił do długu netto

  22 lutego 2024
  Wobec słabszych przepływów operacyjnych w IV kwartale po raz pierwszy od roku koncern przestał utrzymywać przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem finansowym. W 2024 wszedł z planem zwiększenia nakładów inwestycyjnych do 38,6 mld zł i możliwością zmniejszenia marży na złotowych obligacjach PKN1225.
  czytaj więcej
 • Orlen pomniejszył gotówkowe zasoby o 9,9 mld zł w III kw.

  31 października 2023
  Mimo 7,2 mld zł przepływów operacyjnych i 2,2 md zł wpływów z emisji obligacji, koncern obniżył stan środków pieniężnych do 13,6 mld zł. Nadal przekraczały one zadłużenie odsetkowe, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich kwartałach.
  czytaj więcej
 • Trzeci kwartał bez długu netto w Orlenie

  24 sierpnia 2023
  Na koniec czerwca kontrolowany przez skarb państwa konglomerat dysponował kwotą 23,5 mld środków pieniężnych, o 5,2 mld zł niższą niż w marcu. Część płynności trafiła na spłatę zadłużenia, a przewaga gotówki nad oprocentowanymi zobowiązaniami wzrosła do 12,5 mld zł.
  czytaj więcej
 • Orlen szacuje budżet projektu farmy Baltic Power na 4,7 mld euro

  11 sierpnia 2023
  Rada nadzorcza Orlenu wydała warunkową decyzję dla rozpoczęcia budowy projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1200 MW. Inwestycja finansowana będzie w formule project finance.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst