piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia

msd | 29 lipca 2022
W ramach połączenia akcjonariusze PGNiG dostaną akcje połączeniowe Orlenu nowej emisji. Finalizacja transakcji przewidziana jest jeszcze na ten rok.

Zgodnie z planem połączenia, przeniesienie majątku PGNiG na PKN Orlen nastąpi bez przepływu gotówki. Za każdą akcję gazowej spółki jej akcjonariusze otrzymać mają natomiast 0,0925 akcji Orlenu. Na potrzeby transakcji płocki koncern wyemituje więc do 534 mln nowych walorów, przy czym emisja wymagać będzie jeszcze zatwierdzenia prospektu przez KNF.

Samo połączenie wymaga jeszcze zgody walnych zgromadzeń akcjonariuszy Orlenu i PGNiG, które zaplanowano na wrzesień i październik. Rejestrację i finalizację transakcji przewidziano zaś na okolice października i listopada tego roku.

„Połączenie Orlen i PGNIG to naturalny kolejny krok w tworzeniu zintegrowanego oraz zdywersyfikowanego polskiego koncernu multienergetycznego o dużym potencjale transformacyjnym i zwiększonym bezpieczeństwie energetycznym w obliczu obecnych uwarunkowań makroekonomicznych” – tłumaczy PKN Orlen.

Jak przekonuje płocki koncern, gaz ziemny będzie ważnym paliwem przejściowym w okresie trwającej transformacji energetycznej.

„Połączony podmiot będzie miał znacznie silniejszą pozycję na rynku europejskim i większą stabilność finansową” – podano także.

W tak połączonym podmiocie, uwzględniając wchłonięcie przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG, skarb państwa będzie miał 52 proc. udziałów. 

W ubiegłym tygodniu walne zgromadzenia akcjonariuszy Orlenu i Lotosu wyraziły zgodę na połączenie obu spółek, co otworzyło drogę do sfinalizowania transakcji (rejestracji połączenia w KRS).

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Orlenu, w tym jedna to dług detaliczny uplasowany w przeszłości do inwestorów instytucjonalnych. Papiery te (PKN1222) kwotowane są na 100,23/100,74 proc. nominału.

W czerwcu i lipcu PKN Orlen spłacił w sumie 600 mln zł papierów detalicznych. Póki co, spółka nie informuje o zamiarach ponowienia publicznych ofert adresowanych do drobnych inwestorów.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst