czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

PKN Orlen kończy przyjmowanie zapisów na obligacje

msd | 25 czerwca 2018
W związku ze zgłoszonym przez inwestorów popytem w wartej 200 mln zł publicznej emisji papierów dłużnych serii E termin przyjmowania zapisów skrócono z 29 czerwca do 25 czerwca.

Wartość złożonych zapisów wyczerpała oferowaną pulę 200 mln zł 22 czerwca. Tym samym inwestorzy składający zlecenia nabycia papierów Orlenu do 22 do 25 czerwca muszą się liczyć z redukcją.

Termin przydziału papierów dłużnych serii E przesunięto na 27 czerwca.

W trwającej do końca dnia ofercie PKN Orlen proponuje 1,2 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M za czteroletnie papiery. Te same warunki spółka oferowała w dwóch wcześniejszych wartych po 200 mln zł emisjach przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich tygodni. Pierwszą z nich uplasowano w kilka do kilkunastu godzin, w drugiej zapisy przyjmowano zaś przez pełne 15 dni. 

Najnowsza oferta od poprzednich różniła się jednak szerszą siecią dystrybucji. DM PKO BP, który dotychczas był wyłącznym oferującym obligacje Orlenu, w roli konsorcjantów dołączyły też DM BDM, DM mBanku oraz Noble Securities. 

Publiczna emisjach obligacji serii E, to ostatnia oferta paliwowego koncernu w ramach dobiegającego końca programu emisji o wartości 1 mld zł. Spółka pozyskała pełną kwotę w pięciu transzach, każda o wartości 200 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Orlenu, w tym cztery z obecnego programu emisji publicznych. Wygasające od września 2021 r. do grudnia 2022 r. papiery wyceniane są z 2,72-2,87 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje