środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

PKN Orlen przyjął strategię wodorową

msd | 02 lutego 2022
Do 2030 r. paliwowy koncern wyda 7,4 mld zł na rozwój w czterech kluczowych obszarów związanych z wodorem.

Rada nadzorcza Orlenu zatwierdziła strategię wodorową, która ma być uszczegółowieniem już istniejącej strategii koncernu do 2030 r. A zapowiadane 7,4 mld zł na rozwój obszarze wodoru już częściowo miały zostać uwzględnione w całościowej strategii grupy, która zakłada łącznie 140 mld zł nakładów inwestycyjnych do 2030 r. 

Wśród kluczowych obszarów związanych z wodorem PKN Orlen wymienia mobilność, rafinerię i petrochemię, badani i rozwój, a także przemysł i energetykę. W ramach tych obszarów koncern chciałby między innymi dostarczać zero- i niskoemisyjny wodór dla przemysłu transportowego, a także zredukować własną emisję CO2.

Do najważniejszych projektów nowej strategii wodorowej należeć ma natomiast budowa ponad 100 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru oraz budowa nowych mocy wytwórczych (ok. 540 MW). Docelowo zapowiadane działania mają pozwolić uniknąć ok. 1,6 mln ton emisji CO2 z produkcji wodoru rocznie. 

„Skala planowanych w strategii wodorowej nakładów inwestycyjnych może zostać obniżona dzięki wykorzystaniu zewnętrznego finansowania, w tym bezzwrotnego, związanego z innowacjami i transformacją energetyczną” – podał PKN Orlen.

Miniony rok paliwowy koncern zamknął ze 131,6 mld zł przychodów i 14,2 mld zł zysku EBITDA LIFO. Cash flow operacyjny grupy podliczono na 13,4 mld zł, a jej dług netto osiągnął poziom 12,2 mld zł. 

Na Catalyst znajduje się sześć serii długu płockiego koncernu. Obok czterech serii detalicznych papierów, które wygasać będą w tym roku (łącznie 0,8 mld zł), w obrocie znajdziemy też uplasowane w ubiegłym roku siedmioletnie euroobligacje (stałe 1,125 proc. rocznie) oraz złotowe papiery zrównoważonego rozwoju, w przypadku których – jak niedawno ujawniliśmy – spółka musiała podnieść wysokość marży z 0,9 do 0,95 pkt proc. ponad WIBOR, ponieważ obniżono jej rating ESG.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst