czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

PKN Orlen skraca zapisy

msd | 08 maja 2018
W wartej 200 mln zł publicznej emisji obligacji popyt wyczerpał wartość oferty jeszcze pierwszego dnia. Przyjmowanie zapisów skrócono, można je składać jeszcze we wtorek.

Dzień przekroczenia zapisów przypadł na poniedziałek, co znaczy, że uplasowanie 200 mln zł do inwestorów detalicznych zajęło kilka lub kilkanaście godzin. W związku z tym Orlen zdecydował o skróceniu terminu przyjmowania zapisów do wtorku włącznie. Redukcji podlegać będzie popyt z obu tych dni.

Termin przydziału papierów serii C przesunięto z 22 maja na 10 maja.

Oferowane przez Orlen obligacje mają czteroletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży. To warunki wyraźnie lepsze niż w poprzedniej emisji z grudnia ubiegłego roku, gdy spółka oferowała pięcioletni dług przy 1 pkt proc. marży.

Obligacje serii C plasowane są w ramach programu publicznych emisji o wartości 1 mld zł. Dotychczas Orlen pozyskał z niego, łącznie z najnowszą ofertą, w sumie 600 mln zł. Na pozyskanie pozostałych 400 mln zł paliwowy koncern ma czas do 19 lipca, wtedy bowiem wygasa ważność prospektu.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Orlenu, w tym dwie serie z obecnego programu emisji. Rynek wycenia papiery PKN0921 i PKN1222 odpowiednio z 2,47 oraz 2,61 proc. rentowności brutto, co odpowiada 0,7 oraz 0,85 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje