piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

PKN Orlen uzgodnił plan połączenia z Grupą Lotos

msd | 03 czerwca 2022
Za każdą akcję Lotosu akcjonariusze otrzymają 1,075 akcji „powiększonego” Orlenu. Zgodę na połączenie wyrazić muszą jeszcze akcjonariusze obu spółek.

Według argumentacji Orlenu, połączenie z Grupą Lotos „umożliwi budowę silnego koncernu multienergetycznego, realizującego inwestycje zwiększające niezależność surowcową i bezpieczeństwo energetyczne Polski”.

Dla wierzycieli Orlenu, w tym jego obligatariuszy, najważniejszą kwestią pozostaje bezgotówkowa forma transakcji i fakt, że bilans przejmowanego Lotosu charakteryzuje się relatywnie niskim zadłużeniem (na koniec marca gdańska grupa miała niecałe 1,6 mld zł długu netto, który stanowił 0,1x kapitałów własnych oraz 0,32x wyniku EBITDA LIFO).

„Przyjęta formuła połączenia jest najprostszym i najszybszym rozwiązaniem, możliwym do zastosowania w tej transakcji, które pozwoli na szybką i pełną integrację aktywów i poszczególnych segmentów biznesowych. Przyjęta struktura transakcji zapewni też lepszą płynność nowej Grupy, co umożliwi skuteczną kontynuację dotychczasowych projektów oraz inwestowanie w kolejne perspektywiczne obszary działalności” – tłumaczy PKN Orlen.

W połączonym koncernie udział skarbu państwa sięgnie około 35 proc. W wyniku dalszego połączenia z PGNiG wzrosnąć on może do około 50 proc., wynika z komunikatu Orlenu.

Według zapowiedzi, połączony koncern w perspektywie 2030 r. miałby się stać jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemii w Europie. Chce też zostać liderem w obszarze energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej energetyki gazowej, a docelowo także i małej energetyki jądrowej.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji Orlenu. Wygasająca w najbliższy poniedziałek seria PKN0622 już została wycofana z obrotu, a niebawem z GPW zniknie też i seria PK10622 z terminem spłaty przypadającym na 19 czerwca. Najdłuższe obecnie papiery Orlenu pochodzące z emisji publicznej – PKN1222 – sprzedający kwotuje na 100,95 proc. nominału, co dawałoby około 5,4 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PKN Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst