poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny planuje emisję listów zastawnych w euro

msd | 21 stycznia 2019
PKO BH upoważnił sześć innych banków do współprowadzenia księgi popytu w „potencjalnej” benchmarkowej emisji listów zastawnych denominowanych w euro.

Oczekuje się, że listy zastawne zaoferowane w ramach emisji będą miały termin zapadalności „krótkie” 3 lata oraz rating agencji Moody’s na poziomie Aa3 – podał PKO BH w komunikacie.

Rating Aa3 od agencji Moody’s to obecnie najwyższa możliwa do uzyskania ocena przez papiery wartościowe w Polsce. Znajduje się ona o dwa „oczka” ponad ratingiem Polski (A2).

W ubiegłym roku PKO BH przeprowadził sześć emisji listów zastawnych – pięć w złotych i jedną w euro. Po raz ostatni dług denominowany we wspólnej walucie bank uplasował w marcu 2018 r. Jego oprocentowanie ustalono wówczas na stałe 0,75 proc. przy blisko sześcioletnim okresie spłaty. 

W przypadku zagranicznych emisji PKO BH, jak wynika z prezentacji inwestorskiej, połowę długu banku obejmują instytucje finansowe z Niemiec. 

Na Catalyst notowanych jest 15 serii listów zastawnych PKO BH, w tym cztery w euro. Do transakcji dochodzi sporadycznie, ale jeśli w ogóle, to tylko papierami złotowymi. 

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje