środa, 22 maja 2019

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny pozyskał 99,5 mln euro

msd | 08 marca 2019
Bank uplasował listy zastawne o nominalnej wartości 100 mln euro. Ich cenę emisyjną ustalono na 99,489 proc. nominału.

Wyemitowane papiery oprocentowane są na stałe 0,125 proc. przy terminie spłaty przypadającym na czerwiec 2022 r., co wynika z faktu, że to druga transza emisji, którą uplasowano jeszcze w październiku 2016 r. Łączna nominalna wartość papierów, zliczając obie transze, rośnie więc do 600 mln euro.

– W związku z zainteresowaniem inwestorów naszymi listami zastawnymi zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie drugiej transzy naszej pierwszej benchmarkowej emisji dedykowanej inwestorom z rynku międzynarodowego – powiedziała Paulina Strugała, prezes PKO Banku Hipotecznego, cytowana w komunikacie prasowym.

To kolejna tego rodzaju transakcja PKO Banku Hipotecznego ostatnimi czasy. Pod koniec lutego bank podniósł bowiem wartość innej emisji listów zastawnych, także o 100 mln euro poprzez emisję drugiej transzy już istniejącej serii.

Transze listów zastawnych serii 1 i serii 7 PKO Bank Hipoteczny emituje korzystając z procedury TAP. Pozwala ona oferować emitentom obligacje lub instrumenty dłużne z poprzednich emisji zwiększając ich wartość nominalną. Obligacje te są emitowane według pierwotnego terminu zapadalności oraz z takim samym kuponem, ale oferowane są po aktualnej cenie rynkowej – wyjaśnia PKO Bank Hipoteczny.

Emitowane przez bank listy zastawne mają nadaną ocenę Aa3 od agencji Moody’s, co jest najwyższym możliwym do uzyskania ratingiem papierów dłużnych w Polsce.

Łącznie na warszawskiej GPW notowanych jest 16 serii listów zastawnych PKO BH, w tym pięć denominowanych w euro. Do transakcji długiem tym dochodzi sporadycznie, a jeśli już, to właściciela niemal wyłącznie zmieniają papiery złotowe.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje