środa, 22 maja 2019

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny przeprowadził dodatkową emisję

msd | 28 lutego 2019
Bank uplasował listy zastawne o wartości 100 mln euro. To dodatkowa transza, która podniesie całkowitą wartość styczniowej serii do 600 mln euro.

Wyemitowane papiery oprocentowane są na stałe 0,25 proc. w skali roku przy terminie wykupu określonym na listopad 2021 r. Papiery emitowano powyżej nominału, po 100,145 proc. plus narosłe odsetki. Konstrukcję tę wymusił fakt, że nowa emisja jest podniesieniem wartości papierów uplasowanych w styczniu. Wówczas PKO BH pozyskał 500 mln euro.

W istocie, warunki emisji potwierdzają, że intencją banku jest asymilacja nowej transzy z papierami wyemitowanymi 28 stycznia. 

Podczas styczniowej oferty o wartości 500 mln euro inwestorzy zgłosili popyt o wartości 1,08 mld euro. 

Styczniowa emisja zadebiutowała na Catalyst w ostatni poniedziałek. Papiery notowane są też równolegle na giełdzie w Luksemburgu. 

Łącznie na warszawskiej GPW notowanych jest 16 serii listów zastawnych PKO BH, w tym pięć denominowanych w euro. Do transakcji długiem tym dochodzi sporadycznie, a jeśli już, to właściciela niemal wyłącznie zmieniają papiery złotowe.

Listy zastawne PKO BH mają nadany rating Aa3 od agencji Moody’s, co jest obecnie najwyższą możliwą do uzyskania oceną przez papiery wartościowe w Polsce (sama Polska oceniana jest o dwa „oczka” niżej – A2).

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje