czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne na 700 mln zł

msd | 25 kwietnia 2018
Podczas budowy księgi popytu złożono deklaracje nabycia papierów na ponad 1 mld zł, a marżę ustalono na 49 punktów bazowych ponad WIBOR 3M.

Emitowane przez PKO BH listy zastawne mają sześcioletni okres spłaty. Formalnie ich emisja nastąpi w najbliższy piątek, w praktyce księgę popytu zamknięto we wtorek. Zapis złożyło 20 inwestorów instytucjonalnych, bo to do nich kierowane są emisje listów zastawnych, nie tylko PKO BH, ale i dwóch pozostałych banków hipotecznych.

Nowe listy PKO BH to siódma seria w ramach krajowego programu. Na sześć wcześniejszych serii pięć wyemitowano ze zmiennym kuponem, przy 59-75 punktach bazowych marży wobec 49 punktów dla nowej emisji.

Agencja Moody’s ocenia listy zastawne PKO BH na Aa3, co jest najwyższą możliwą do osiągnięcia oceną przez polskie papiery wartościowe.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii papierów PKO BH, z czego sześć w złotych. O ile złotowymi listami do handlu jeszcze niekiedy dochodzi, to tymi w euro nie są zawierane żadne transakcje.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje