poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny uplasował połowę oferty obligacji

msd | 10 lipca 2019
W wartej do 310 mln zł publicznej ofercie sześciomiesięcznych obligacji inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy o wartości 161,5 mln zł, wynika z komunikatu podanego na stronie banku.

Zapisy na krótkoterminowe papiery PKO Banku Hipotecznego złożyło ośmiu inwestorów, w tym subemitent usługowy, czyli Dom Maklerski PKO BP.

Za sześciomiesięczne obligacje PKO BH zapłaci ich nabywcom WIBOR 6M plus 0,3 pkt proc. marży.

Oferta prowadzona była w trybie emisji publicznej, ale zarezerwowanej wyłącznie dla inwestorów instytucjonalnych. W czerwcu bank przeprowadził natomiast publiczną emisję obligacji dla inwestorów indywidualnych. Proponował im WIBOR 3M plus 0,6 pkt proc. za dwuletni dług. Wartą 50 mln zł ofertę, w której zapisy przyjmowano od 215 tys. zł, uplasowano w całości.

Jako bank hipoteczny, PKO BH znany jest na rynku przede wszystkim z hipotecznych listów zastawnych, które są rodzajem obligacji, ale zabezpieczonych kredytami. Na Catalyst znajduje się 16 serii listów zastawnych wyemitowanych przez PKO BH, w tym pięć w euro. Do handlu nimi dochodzi jednak tylko sporadycznie.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje