poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne na 500 mln euro

msd | 22 stycznia 2019
Deklaracje nabycia niespełna trzyletnich papierów złożyło ponad 70 inwestorów, a zgłoszony przez nich łączny popyt sięgnął 1,08 mld euro.

W poniedziałkowym procesie budowy księgi popytu listy zastawne PKO BH, które wygasać będą 23 listopada 2021 r., wyceniono na 34 punktów bazowe ponad mid-swap dla stopy w euro.

- PKO Bank Hipoteczny dynamicznie rozpoczął 2019 rok, z sukcesem plasując piątą w naszej historii benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro. Inwestorzy po raz kolejny zademonstrowali zaufanie wobec prowadzonej przez nas działalności (…) Bank trafnie odpowiedział na oczekiwania inwestorów w zakresie oczekiwanej wartości listów zastawnych i uplasował papiery z premią za nową emisję w wysokości jedynie 2 pkt. bazowych – powiedziała Paulina Strugała, prezes PKO Banku Hipotecznego, cytowana w komunikacie prasowym.

Warte 500 mln euro papiery trafią ostatecznie do 66 inwestorów z 16 krajów, z czego wiodącą pozycję mają instytucje z Niemiec (59,5 proc. alokacji).

PKO BH przypomniał, że nową emisję plasowano w nieco mniej sprzyjających okolicznościach rynkowych. W ubiegłym roku Europejski Bank Centralny zakończył bowiem program skupu aktywów na rynku pierwotnym, pozostając aktywnym wyłącznie w ramach refinansowania. Wprawdzie wcześniejsze emisje PKO BH także nie mogły być objęte skupem przez EBC, ale zakończenie programu skupu aktywów wpłynęło na cały europejski rynek obligacji, w tym listów zastawnych.

Emitowane przez PKO BH listy zastawne mają nadany rating Aa3 od agencji Moody’s, co jest obecnie najwyższą możliwą do uzyskania oceną przez papiery wartościowe w Polsce (sama Polska oceniana jest o dwa „oczka” niżej – A2).

Wyemitowane listy (formalnie dzień emisji ustalono na 28 stycznia) będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

Na warszawskiej GPW notowanych jest 15 serii listów zastawnych PKO BH, w tym cztery w euro. Do transakcji dochodzi sporadycznie, a jeśli, to tylko papierami złotowymi.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje