czwartek, 21 czerwca 2018

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny z kolejnymi listami zastawnymi na Catalyst

msd | 10 listopada 2017
Bank wprowadził do obrotu wyemitowane w październiku listy zastawne z ponad 5,5-letnim okresem spłaty, za które płaci 60 punktów bazowych ponad WIBOR 3M.

Będąc precyzyjnym, papiery te wygasają pod koniec czerwca 2023 r., za pięć lat i osiem miesięcy. Ich wartość to 500 mln zł. Natomiast jednostkowy nominał jednego listu sięga 500 tys. zł, co praktycznie wyklucza możliwość obrotu na rynku wtórnym wśród inwestorów detalicznych.

Nie jest więc zaskoczeniem, że na debiutanckiej sesji papierami PHP0623 nie zawarto żadnych transakcji, aczkolwiek przyznać należy, że animator zadbał o wystawienie ofert kupna i sprzedaży. Papiery nabyć można po 100,3 proc. nominału, co dawałoby 2,24 proc. rentowności.

Emitowane przez PKO BH hipoteczne listy zastawne nadany mają rating Aa3 od agencji Moody’s, co jest oceną o dwa stopnie wyższą od ratingu Polski i zarazem najwyższą oceną możliwą do uzyskania w kraju.

Ogółem na Catalyst znajduje się dziewięć serii hipotecznych listów zastawnych PKO BH, w tym trzy emisje w euro.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Hexa Bank zwiększył zysk netto o 36,4 proc. r/r

  21 czerwca 2018
  Ubiegły rok Bank Spółdzielczy w Piątnicy zakończył z 3,1 mln zł zysku netto. Nieco poprawił też współczynniki kapitału najwyższej jakości, ale zamiast lokować wolne środki w obligacjach skarbowych wolał papiery korporacyjne i komunalne.
  czytaj więcej
 • Majowo-czerwcowa emisja Orlenu trafiła na Catalyst

  21 czerwca 2018
  Kolejna seria obligacji paliwowego koncernu debiutuje na GPW z jak na razie tylko symbolicznymi obrotami. Do godz. 14.45 wartymi 200 mln zł papierami zawarto transakcje o wartości 8 tys. zł.
  czytaj więcej
 • Pragma Inkaso powoli wychodzi na prostą z wynikami

  10 listopada 2017
  W III kwartale spółka po raz pierwszy w tym roku miała jednostkowy zysk netto. Na poziomie grupy sytuacja Pragmy Inkaso wciąż determinowana jest głównie rozwojem biznesu w spółce faktoringowej.
  czytaj więcej
 • Solidny kwartał Vantage Development

  10 listopada 2017
  Wrocławski deweloper nie tylko znacznie poprawił wyniki w III kwartale, ale wypracował też sporo gotówki z działalności operacyjnej, co pozwoliło obniżyć zadłużenie finansowe netto oraz zwiększyć i tak niezłą płynność. Ten korzystny obraz nieco zamazuje bliski obligacyjnych kowenantów poziom ogólnego zadłużenia.
  czytaj więcej

Emisje