poniedziałek, 10 grudnia 2018

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny z kolejnymi listami zastawnymi na Catalyst

msd | 10 listopada 2017
Bank wprowadził do obrotu wyemitowane w październiku listy zastawne z ponad 5,5-letnim okresem spłaty, za które płaci 60 punktów bazowych ponad WIBOR 3M.

Będąc precyzyjnym, papiery te wygasają pod koniec czerwca 2023 r., za pięć lat i osiem miesięcy. Ich wartość to 500 mln zł. Natomiast jednostkowy nominał jednego listu sięga 500 tys. zł, co praktycznie wyklucza możliwość obrotu na rynku wtórnym wśród inwestorów detalicznych.

Nie jest więc zaskoczeniem, że na debiutanckiej sesji papierami PHP0623 nie zawarto żadnych transakcji, aczkolwiek przyznać należy, że animator zadbał o wystawienie ofert kupna i sprzedaży. Papiery nabyć można po 100,3 proc. nominału, co dawałoby 2,24 proc. rentowności.

Emitowane przez PKO BH hipoteczne listy zastawne nadany mają rating Aa3 od agencji Moody’s, co jest oceną o dwa stopnie wyższą od ratingu Polski i zarazem najwyższą oceną możliwą do uzyskania w kraju.

Ogółem na Catalyst znajduje się dziewięć serii hipotecznych listów zastawnych PKO BH, w tym trzy emisje w euro.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje